Exsitec fattar Uppsalabeslut

Konsultbolaget Exsitec köper beslutsstödsexperten EGBS Consulting. Med EGBS stärker Exsitec sig inom lösningar för affärsanalys på både Qliks och Microsofts plattformar. Förvärvet innebär dessutom att Exsitec etablerar sig i en åttonde stad, Uppsala, där EGBS har cirka 20 medarbetare.

– Vi har under en längre tid haft hög efterfrågan inom beslutsstöd på Qliks plattformar och nu ökar vår leveranskapacitet med personal som vi vet är duktiga och har lång erfarenhet. Eftersom EGBS är Gold Partner till Microsoft inom Data och Analytics breddas också vårt erbjudande vilket flera kunder önskat sig, säger Johan Kallblad, vd på Exsitec.

− Det har varit tio spännande år med EGBS och jag är stolt över det vi byggt upp tillsammans, samtidigt som jag gläds åt att ett så framåtriktat företag som Exsitec tar över verksamheten. Energin och resurserna som tillförs kommer ta verksamheten till en ny nivå för både kunder och medarbetare, säger Pär Söderman, tidigare huvudägare och vd för EGBS.

Acando köper tysk dynamik

Konsultbolaget Acando agerar i Tyskland genom att köpa Anywhere.24, ett företag specialiserat på Microsofts lösning Dynamics 365 CRM. Anywhere.24 har 60 anställda och huvudkontor i München. Köpet gäller från och med 1 januari och det tyska bolaget kommer även fortsättningsvis ledas av Ralf Hertneck och Thomas Geiger.

– Uppköpet av Anywhere.24 stärker vårt erbjudande ytterligare, framför allt inom Microsoft och molnbaserade lösningar. Det, kombinerat med Acandos expertis inom mobilitet, gör det möjligt för oss att erbjuda unika tjänster som kombinerar alla aspekter av den digitala livscykeln med ett stort fokus på att skapa värde för våra kunder, säger Guido Ahle, vd för Acandos tyska bolag.

– Som ett resultat av sammanslagningen med Acando Tyskland blir Anywhere.24 en central del i Acandos Dynamics 365-strategi, tillägger Olof Åkesson, medlem i Acandos koncernledning med ansvar för samverkan mellan länderna.

Norsk storaffär till Istone och Advania

Konsultbolaget Istone, som är på väg att köpas upp av danska Columbus, har strax innan budet kom vunnit ett stort leveransavtal med Felleskjøpet Agri kring design och implementering av en ny affärsystemslösning. Projektet, som löper över flera år, beskrivs som ett av de mest intressanta Istone har genomfört hittills i koncernens historia, inte minst för att lösningen till stor del kommer att vara molnbaserad. Arbetet som ska utföras är så omfattande att man tar hjälp av Advania.

– Avtalet med Felleskjøpet är det största, och kanske viktigaste, vi har signerat i vår tioåriga historia. Vi har alla nyckelkompetenser som krävs, men är samtidigt ödmjuka inför storleken på det arbete vi nu ska leverera, säger Markus Jakobson, koncernchef på Istone.

Felleskjøpet har fram till nu använt en egenutvecklad affärssystemslösning.

– Vår nuvarande lösning är baserad på Cobol – ett stabil och robust system – men det börjar bli en utmaning att hitta kompetenser på lösningen och vi behöver även se över integrationsmöjligheterna, säger it-direktör Christen Rehn på Felleskjøpet Agri.

Missionerar moln i Mälardalen

I samband med att Amazon Web Services, AWS, ska etablera sig i regionen har CAG Mälardalen inlett ett samarbete med molnjätten kring AWS Cloudstart. Det är Amazons nya utbildningsprogram som riktar sig mot offentlig sektor och mindre företag i syfte att underlätta steget mot digital transformation.

– AWS är en av jättarna därute tillsammans med Microsoft och Google och måste utvärderas på samma sätt. Det vi har sett är att AWS Cloudstart är ett bra och kraftfullt sätt för att skapa förutsättningar till att utvärdera en molnstrategi baserad på AWS, säger Tomas Täuber, vd påCAG Mälardalen.

Det finns över 90 tjänster med vilka AWS ta hand om både traditionell it-drift och datalagring, men CAG uppger att den största styrkan ligger i utvecklingen av nya tjänster inom innovationstunga områden som till exempel e-hälsa, finansiella tjänster och utbildning.

– Kunskap om molnet är högt efterfrågat och förutom att modernisera en gammal infrastruktur och öka produktiviteten kan det också bidra till ekonomisk tillväxt och kompetensutveckling vilket i sin tur leder till fler jobb, så det är en fin möjlighet för företagen som går med i programmet, säger Tomas Täuber.

Växjö nästa för Jeeves

Affärssystemleverantören Jeeves öppnar nu ett nytt kontor i Växjö. Detta efter att man har upplevd ökad efterfrågan i regionen, där många av Sveriges tillverkande företag har sitt ursprung. Däribland finns också många av Jeeves kunder. Det nya kontoret ska stötta Jeeves verksamhet i Jönköping och erbjuda ännu större lokal närvaro. Till kontoret har det hittills anställts tre erfarna konsulter.

– Ett viktigt steg i rätt riktning som speglar vår expansion, berättar Jens Wijk, som är bolagets konsultchef i regionen.

Coromatic säkrar forskning

Svenska Coromatic har valts som leverantör av det fysiska data- och kommunikationsnätverket till European Spallation Source, ESS. Anläggningen som för närvarande är under uppförande i Lund, är idag ett av de största infrastrukturprojekten inom forskning och teknik. Byggbudgeten är på 1,8 miljarder euro för det som kommer att bli en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

– ESS är den andra toppmoderna forskningsanläggningen i Lund som Coromatic är en del av. Anläggningen ligger i samma geografiska område som vår kund Max IV. Att vi har fått i uppdrag att säkra den verksamhetskritiska infrastrukturen av båda dessa anläggningar är naturligtvis mycket hedrade och understryker vår kompetens inom området, säger Thomas Wunger, ansvarig för Data Center Solutions på Coromatic.

Exertis Captech fortsätter Nordensatsa

Distributören Exertis Captech har fått mersmak av satsningen i Norge och väljer nu att öppna lokala kontor även i Danmark och Finland. Först ut i Finland är ett kontor i Helsingfors och ett i Tammerfors, och i Danmark öppnas ett kontor i Köpenhamn.

– Vi är inne i den kanske roligaste perioden i företagets historia där vi får vara med om en fantastisk möjlighet att erbjuda vårt uppskattade koncept till alla de nordiska länderna. Risker finns det alltid, men Norge har varit ett test för oss och vi känner att det fallit så väl ut att vår expansionsplan håller för att gå in i Danmark och Finland samtidigt. Flaskhalsen har varit vårt lager, men när vår nya moderna anläggning på 19 000 kvm står klar för inflyttning i början på 2018 klarar vi nordisk logistik utan problem, säger vd Daniel Johnsson till IT.Branschen.

Pulsen tickar vidare hos Cramo

Pulsen Production förlänger sitt driftavtal med Cramo Group. Det innebär att maskinuthyrningsföretaget fortsätter köpa kapacitetstjänster för sina plattformar Windows/Intel och IBM Power, plus tillhörande it-tjänster.

– Uthyrning är Cramos kärnverksamhet och uthyrningssystemet hjärtat bland våra it-system. För oss är det ytterst viktigt att kunna hålla det vi lovar i våra kund- och leverantörslöften. Ett tillgängligt och stabilt uthyrningssystem är en nödvändig konkurrensfördel, kommenterar Maria Karlsson, som ansvarar för Group IT på Cramo Services.

– Cramos verksamhet präglas av mycket höga krav i alla led och som leverantör behöver vi alltid vara på tå och utveckla våra tjänster. Vi vet samtidigt att långa relationer ofta gynnar möjligheterna att utvecklas tillsammans och skapa väl anpassade och effektiva lösningar som gör största möjliga nytta. För oss handlar det inte minst om att leverera stabila tjänster som ger Cramo mer tid att utveckla kärnverksamheten. Mot den bakgrunden är vi både glada och stolta över att Cramo väljer att fortsätta vårt nära samarbete, säger Martin Hogmalm, vd på Pulsen Production.

Eslöv satsar på Human IT

Konsultbolaget Human IT har tagit fram en digital strategi för Eslövs kommun, som har en vision för 2025 att vara ”Skånes bästa kommun att bo och verka i”. Den visionen behövde kompletteras med en digital strategi och då föll valet på Human IT, som i det arbetet engagerat samtliga förvaltningar och nämnder. Arbetet avslutades med avrapportering till kommunstyrelsen, och i oktober 2017 fastställde kommunfullmäktige den digitala strategin och initierade de förändringar som utredningen föreslog.

– Vi uppskattar att vi fick, tillsammans med Eslövs kommun, driva och utveckla den digitala resan. Vi har arbetet med flera kommuner gällande strategier för hur den interna it-avdelningens utmaningar ska möta framtida behov gällande digitalisering. Bland annat Bjuv, Hässleholm, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, och Örkelljunga, säger Lars Wendestam, senior konsult på Human IT om projektet.

Vältempererat på IT Gården

I början av 2018 öppnar Seafrigo, ett nordiskt logistikföretag som specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel, sin första anläggning i Norden. Till sin hjälp att hantera it-driften har bolaget tecknat ett treårsavtal med skånska IT Gården.

– Det som avgjorde att avtalet gick till IT Gården var den tekniska konsultationen i inköpsprocessen och IT Gårdens flexibla affärsmodell med full skalbarhet. Det är affärskritiskt för ett företag som vårt, säger Peter Jönsson, vd på Seafrigo Nordic.