Den slutsatsen kan man i alla fall dra av en undersökning som tyska elektronikjätten Bosch låtit genomföra i Norden bland 4000 respondenter.

70 procent av de svarande i Sverige uppger att de ser sig själva skaffa en elbil inom en snar framtid. Samma siffra gäller Norden i stort.

Vidare uppger 72 procent av svenskarna att de kan tänka sig att bli hämtade av en taxibil utan en människa vid ratten.

Läs mer60 miljoner skäl till att it-jättarna vill in i bilindustrin

Stefan Bergman, nordisk affärsutvecklingschef på Bosch säger i en kommentar till resultaten.

– De nordiska respondenternas intresse för elektriska bilar är väldigt stort. Tack vare olika statliga initiativ för att ersätta hela den nuvarande fordonsflottan med elfordon, kombinerat med de teknologiska framsteg som görs inom området, kommer elbilarna troligtvis att bli en allt vanligare syn inom de närmaste åren.

Stefan Bergman säger vidare att den automatiserade teknologin skapar en mängd nya möjligheter:

– Man effektiviserar användningen av fordonen på vägarna, vilket resulterar i både högre tillgänglighet och lägre kostnader. Att svenskarnas attityder kring det här är så pass positiva bådar gott för den fortsatta utvecklingen av det smarta samhället.