Systembolaget fortsätter sitt digitaliseringsarbete. Efter en upphandling har man valt att teckna ett nytt storavtal med konsultbolaget Evry. Avtalet är tecknat på fem år med ett uppskattat totalvärde runt 500 miljoner kronor, och löper ut den 31 maj 2023.

Evry har tidigare varit leverantör till Systembolaget, men nu tar de båda parterna alltså nya tag, där det framför allt om att göra en molntransformation. Exakt vilken av de stora molnleverantörerna som ska användas är inte klart i dagsläget, utan det återstår att se vilken eller vilka man kommer att använda sig av. Från Evrys håll beskrivs affären som den enskilt största affären i Sverige under året.

Utöver att vara en partner i Systembolagets molntransformation blir Evrys uppdrag att sköta it-driften för Systembolagets samtliga butiker, huvudkontor och dotterbolag, samt att leverera olika applikations- och molntjänster samt mobila tjänster.

Läs också: Ett år efter Evry-affären – nu går bilan på IBM

Från Systembolagets håll ser man satsningen som ett sätt att kunna erbjuda kunderna bättre tjänster.

– Vi valde att förlänga och utöka vårt avtal med Evry helt enkel därför att de hade det bästa och mest konkurrenskraftiga erbjudandet. Dessutom har vi varit mycket nöjda med vårt tidigare samarbete med Evry. Diskussionerna inför det nya samarbetet har präglats av ett stort engagemang från både från vår och Evrys sida och vi ser fram emot att fortsätta vår digitala utveckling och att kunna erbjuda it-tjänster som ligger i framkant, säger Eva Listi, it-direktör på Systembolaget om avtalet.

Evrys Sverigechef Fredrik Almén konstaterar att affärren rimmar väl med bolagets fokusering på detaljhandel.

– Vår vision är att bidra till nytta för Systembolaget genom innovation och smarta lösningar. Digitaliseringens fördelar i form av effektivitet och ökad tillgänglighet är som regel mycket stora och Systembolaget är ett företag som verkligen kan använda sig av ny teknik till förmån för sina kunder, säger han.

Läs också: Så ska den anonyma jätten lyckas i det svenska konsultgyttret

Även Accenture finns med bland de bolag som ska hjälpa Systembolaget i den digitala transformationen. Medan Evry sköter driften ska Accenture stå för business intelligence och webb. Exakt hur mycket den delen är värd är oklart.