Den svenska regeringen är drivande i frågan om utökad datalagring för teleoperatörerna. Enligt förslaget som lades fram av justitieminister Thomas Bodström i ministerrådet för ett år sedan ska all adressinformation om tele- och datatrafik lagras av operatörerna under 1-3 år. Polisen ska kunna utnyttja informationen för att komma åt grova brottslingar.

Nu säger Britta Lejon, s, förste vice ordförande i riksdagens justitieutskott, att förslaget blir försenat. Hittills har sommaren varit riktmärket, men alltför mycket är ännu olöst för att detta ska vara realistiskt.

– Vi ser det som självklart att vara med i det europeiska samarbetet för att komma åt brottsligheten. Nu har parlamentet gått emot förslaget. Det är dock bara rådgivande och har inget att säga till om här. Svenska advokatsamfundet har redan kritiserat förslaget, vilket är lite konstigt. Inom EU är man ännu inte ens överens om grundförutsättningarna. Det finns därför inget förslag för de politiska partierna i justitieutskottet att ta ställning till, säger Britta Lejon.

PTS missnöjt
Såväl Post- och telestyrelsen som tele- och internetoperatörerna är missnöjda med hur förslaget behandlades när det togs fram för ministerrådet för ett år sedan.

– Jag kan hålla med om att vi ännu inte har lyckats vara ute med information om EU-relaterade frågor i tillräckligt god tid. Riksdagen behövs här för att förbättra detta, säger Britta Lejon.

Johan Pehrson, fp, ordförande i justitieutskottet, är mycket ödmjuk i frågan.

– Jag känner ibland en ångest när jag själv fattar beslut i utskottet. Och visst kan det komma EU-initiativ som inte är så välgenomtänkta. Vad gäller datalagringsförslaget tycker jag att de är okomplicerat om man ser till samtal mellan mobiltelefoner. Det svåra är när vi kommer till ip-telefoni. Där har jag förstått att det är tveksamt om det ens är tekniskt möjligt. Det är dessutom helt oacceptabelt att registrera varje hemsida jag har varit inne på.

Oppositionen skeptisk
Moderaterna är ännu mer skeptiska.

– Förslaget är dåligt. Jag är inte mycket till att tvinga operatörerna att lagra all information. Dels kostar det för mycket, dels ger det för litet tillbaka, säger Beatrice Ask, ledamot i justitieutskottet, som också är kritisk till hur regeringen hanterat ärendet.

– När vi hade frågan uppe i utskottet kunde departementet inte svara på en enda fråga. Vi ville att förslaget skulle ut på remiss, men inget hände. I stället skickade den borgerliga alliansen det på remiss. Vi får se hur många svar vi får in, myndigheterna har ingen skyldighet att svara oppositionen.

Fakta

Kritiken mot förslaget om trafikdatalagring är kraftig, särskilt från operatörerna som anser att det blir orimligt dyrt. Även integritetsivrare, som IT-debattören Pär Ström, är emot det. Under ett seminarium i måndags hade han lockat ett stort antal debattörer och åhörare, bland annat för att diskutera EU-förslaget, men också sitt manifest för ett it-samhälle som tar hänsyn till människor integritet. Se mer på www.stoppa-storebror.se