Under nästa år tar Datainspektionen ett kliv uppåt och blir till Integritetsskyddsmyndigheten och får i samma veva en utökad och mer proaktiv roll.

En del i förändringen är att ta hand om de nya uppgifter som den nya dataskyddsförordningen GDPR för med sig när den ska vara på plats i maj. Men det handlar också om att skapa ett tydligare stöd för den pågående digitaliseringen, det handlar då om teknik som behandlar stora datamängder som till exempel AI.

Läs också: Försäkringskassan drar i bromsen – oklar juridik stoppar gemensam it-drift

I stället för att som i dag bara granska sådant som redan finns på plats får den nya myndigheten i uppdrag att också vara bollplank, ha en rådgivande och stödjande roll, i utvecklingen av tjänster som ”ökar medborgarnas livskalitet”, som regeringen uttrycker det.

Integritetsskyddsmyndigheten blir också tillsynsmyndighet och ska också rapportera till regeringen om den mest aktuella utvecklingen vad gäller den personliga integriteten.

Regeringen tillför 30 miljoner kronor för att den ska klara alla delar i det utökade uppdraget.

– Med dessa förändringar skapar vi förutsättningar för att utveckla och använda nya tjänster samtidigt som den personliga integriteten värnas, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.