De två svenska säkerhetsbolagen Nexus och Clavister får rejäla tillskott för att kunna växla upp sin verksamhet. Det sker genom att Europeiska investeringsbanken, EIB, bistår de båda bolagen med långsiktiga lån. Ett av syftena är att stötta europeiska bolag i kampen mot framför allt amerikanska konkurrenter.

– Vi får besök idag av Finlands förre statsminister Alexander Stubb, som är ansvarig för EIB:s affärer i norra Europa. De jobbar med en speciell sorts lån som är väldigt långsiktigt och som riktar sig mot teknologiföretag som jobbar med utveckling, säger Nexus vd Lars Pettersson.

skaka hand
Nästa steg för Nexus. Nexus vd Lars Pettersson, EIB:s Alexander Stubb och finanschefen Anders Berg är glada i hågen över det nya storlånet.

För Nexus del handlar det om 29 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 290 miljoner kronor, och det ger så klart rejäla möjligheter. Det främsta fokuset kommer att vara på elektroniska identitetsprodukter, där inte minst den växande IoT-marknaden är högintressant.

Läs också: EU-fix på en halv miljard ger svenska säkerhetsbolag nya muskler

– Det gäller framför allt vår satsning på smart-id. Det här är en sorts finansiering som kan skapa en långsiktig stabilitet. Tekniken för identifiering är fortfarande inne i ett tidigt skede. inte minst inom IoT finns det ett stort användningsområde för den tekniken.

Nexus finns främst i de nordiska länderna, men även England, Tyskland, Indien och USA är viktiga marknader. Via partner finns man dock representerat på betydligt fler marknader, och det är som sagt i den internationella konkurrensen de nya EU-pengarna ska ge extra muskler.

– Det är för att vi ska kunna fortsätta utveckla oss teknologiskt och gå in på nya marknader, men vi kommer även satsa mer på de marknader vi redan är på. Vi är främst starka inom bank, industri och den publika sektorn, men det finns egentligen inga sektorer där det inte är intressant med smart-id-lösningar, konstaterar Lars Pettersson.

Och Nexus är som sagt inte det enda svenska säkerhetsbolag som får skjuts av EIB. Även Örnsköldsviksbaserade Clavister har undertecknat ett finansieringsavtal på 20 miljoner euro, det vill säga cirka 200 miljoner kronor. Tillskottet ska dels hjälpa företaget att utveckla sin programvara ytterligare, dels användas till att nyrekrytera experter.

Läs också: Högtryck för digitala privatdetektiver när data blir det nya guldet

– Vi är oerhört glada över att EIB är vår finansieringspartner för att hjälpa oss att nå våra huvudmål som är ökad marknadsandel och hög kundtillfredsställelse. Åtagandet visar inte enbart på en investering i vårt företag, men också på att området europeisk cybersäkerhet ökar i betydelse och global konkurrenskraft, säger Clavisters vd och koncernchef John Vestberg.

Och EIB:s vicepresident Alexander Stubb, som alltså ansvarar för EIB:s finansieringsverksamhet i Nordeuropa låter nöjd över sitt Sverigebesök.

– Att säkra nätverk och informationssystem i EU är avgörande för att hålla den digitala ekonomin i gång och garantera välstånd. Jag är stolt över vårt stöd till innovativa företag som kommer att främja det digitala kunnandet och kvalificerade arbeten i Europa och göra våra digitala liv säkrare, säger han.