I min senaste artikel skrev jag om att våga satsa i högkonjunktur och om att ha kuraget att säga nej till fel affärer och uppdrag. Allting kokar ner till att göra rätt saker – både i kunduppdraget för bästa kundnytta, men också när det gäller konsultbolagets utveckling och ordning och reda-frågor.

Det märks kanske snabbast i ett mindre bolag eller affärsområde när tidsplaner inte håller, när system inte stöttar arbetet och när administrationen prioriteras ner, liksom tiden för reflektion och återhämtning. Därför är det viktigt att tänket kring planering, innovation och reflektion blir en del av företagets DNA, integrerat i företagskultur och processer.

Läs mer: Så lyckas du förändra en organisation – konsultens fem smarta råd

Jag har pratat med flera konsultbolag i olika storlek, som tänkt till och jobbar proaktivt, och de flesta säger samma sak. De satsar cirka 20 procent av sin arbetstid på utvecklings- och administration i vardagen. Alla är olika bra på att leva det fullt ut, men om företaget har processer som stöttar beteenden som underlättar planering, innovation och reflektion finns det inga ursäkter för att låta bli. Alla vinner på ett långsiktigt och hållbart tänk: kunder, medarbetare och konsultföretagen själva.

Innovation och personlig utveckling ger affärer
Fler och fler bolag blir bättre på att ta tillvara kraften hos de egna konsulterna för att konvertera det till affärsnytta både intern och externt.

Vaimo, som utvecklar e-lösningar på Magento, är ett exempel på ett företag vars erbjudande är en direkt effekt av deras innovationskultur. När jag intervjuade Vaimos vd David Holender berättade han att det viktigaste är att fundera kring vad och varför man vill jobba med innovation. Om man kommer fram till att det är viktigt för företaget måste man också säkerställa att bolagets värderingar och system stöttar innovation. Det är framgångsfaktorn som direkt har givit fler kunder på alla marknader där Vaimo har verksamhet. I praktiken innebär det att sätta av minst 20-25 procent av medarbetarnas arbetstid och mål till att vara fokuserat kring förbättringar, interna projekt, internutbildning och generell administration.

Det här är en artikel från Expert Network »

Om vi tittar på mindre konsultbolag som har ett liknande tänk så passar start-up:en DigJourney bra in. I deras DNA finns ett förhållningssätt där inget är konstant utan det mesta är föränderligt. Fokus är på inkrementell innovation i allt företaget gör. De har valt att fördela sitt engagemang så att 70 procent av tiden går till leveranser, 10 procent till att bygga struktur och resterande 20 procent av till egna passioner, vilket ger kraft, energi och nya idéer till verksamheten.

Ett annat exempel där ett konsultbolag vill främja tid för egen utveckling är Omecon, som är teknikkonsulter inom produktutveckling. Det unika med utvecklingsplanen för medarbetarna är att konsulten står för tiden, berättar vd:n Fredrik Rane. Det vill säga att om konsulten förlägger kurser på helger och kvällar så står företaget för kursavgifterna. Ett givande och tagande där konsulten och arbetsgivaren möts halvvägs. Dessutom finns en uppsida för kunderna att konsulten bibehåller sitt uppdrag enligt den omfattning som avtalats.

Så hur kommer du igång?
Hur ska då en arbetsvecka se ut? I mitt egna företag levde jag värderingarna kring både min och företagets utveckling från första verksamhetsåret 2001 då jag samtidigt valde att läsa en internationell MBA. Studierna tog mycket tid och engagemang, men gav mig också stimulans, energi och ett stort nätverk. Och jag byggde både bolaget och mitt personliga varumärke samtidigt som jag utvecklade mitt erbjudande. Numera går jag inte på kurs så ofta, däremot håller jag kurser själv och lär mig av publiken, men försöker gå på konferenser och hitta inspiration på olika sätt i vardagen.

Läs mer: Vet du vad en gig:are är? Snart kanske du också blir en.

Min arbetsvecka brukar vara en mix av leveranser, sälj, admin och då och då inspiration på olika sätt. Ibland kan det räcka med att ringa någon som ger en den där extra energin som jag behöver om jag har en särskilt utmanande dag. En annan gång är det ett träningspass som är svaret på trötthet eller brist på motivation.

För mig är fördelningen under en vecka ofta leverans 70–120 procent, administration 15 procent och sälj 15 procent. Ekvationen går tyvärr inte alltid ihop… men så jobbar vi konsulter cirka nio månader om året och kompenseras med ett långt sommarlov.

Variation och återhämtning viktigt
Jag fick nyligen chansen att lyssna på en inspirerande föreläsare som har stenkoll på hur man vi konsulter ska kunna fortsätta presentera på topp: psykiatikern Clas Malmström. Han menar att man kan jobba och prestera stenhårt så länge som man hittar tid för återhämtning och får variation på jobbet. En annan självklarhet för oss som jobbar mest med skallen är att om den är trött så ska vi inte vila kroppen utan använda den, det vill säga gå och träna.

Fakta

Befattning: Vd, strategikonsult
Företag: Konsultboken
Linkedin: Marianne Olsson
Twitter: @marianne_marre
E-post: marianne.olsson@konsultboken.se
Hemsida: www.konsultboken.se
Expertområden: Konsultbranschen, konsultrollen, gig-ekonomin, försäljning, marknadsföring, digitalisering.
Bakgrund: Konsultexpert. Har lång erfarenhet från arbete med kommunikation och projekt inom fastighet-, telekom- och it-branschen. Lång erfarenhet som konsult, föreläsare, moderator och rådgivare till såväl privat som offentlig verksamhet. Författare till “Konsultboken” och “Framgångsrik konsult”.

  • Planera och sätt upp mål för beläggning, verksamhetsutveckling, personlig utveckling och administration
  • Hitta inspiration och nätverka som en del av din vardag
  • Skapa variation både på arbetstid och utanför den samma
  • Prestera på topp, men glöm inte planera för återhämtning och träning
  • Boktips: Mental Handbok - för dig som vill prestera på topp, tåla stress och njuta av livet