Många företag frågar sig hur man bäst skapar en infrastruktur som stödjer dagens digitala arbetssätt, där molntjänster och applikationer står i centrum. Idag driftas vissa system lokalt, vissa hos externa leverantörer och andra hos publika molnleverantörer. Detta gör förmågan att kunna integrera olika driftsalternativ avgörande. Samtidigt ställs höga krav på oss som leverantörer att kunna leverera en nätverksinfrastruktur som sammanfogar dessa och säkerställer god prestanda för slutanvändaren.

Det här är en artikel från Expert Network »

Läs mer:  Så maximerar du värdet i din molnstrategi

Hur skapar man då en framtidssäker it-infrastruktur?

  1. Bygg en skalbar infrastruktur. Först och främst behövs en infrastruktur som företaget kan växa med de kommande åren. Denna måste vara dynamisk, säker och möta kraven från både interna och externa kravställare. Molntjänster är skalbara i takt med att behoven av kapacitet ökar, men ser man tillbaka har det varit utmanande att skala upp prestandan i nätverket i samma takt. Det är därför viktigt att skapa en infrastruktur där samtliga komponenter kan skalas upp samtidigt. Det innebär att tjänster som sd-wan, mjukvarudefinierade icke-lokala nätverk, blir betydelsefulla för att företag ska kunna maximera prestandan i befintliga bandbredder och samtidigt bidra till att sänka företagets it-driftskostnader.
  2. Säkerställ nätverksprestanda. Faktorer som kortare fördröjning, högre dataflöde och snabbare överföringshastighet ger användarna en bättre upplevelse av molnbaserade tjänster. Därför behöver företag redan inledningsvis säkerställa hur långt fysiskt avstånd som föreligger mellan tjänst och användare, samt hur mycket kapacitet som behövs. Nyckeln är att ta höjd för det behov företaget har idag, med möjlighet att snabbt skala upp inför det förväntade behovet inom 18-36 månader. Prestandan måste kunna växa i samma takt som molntjänsterna, men eftersom nätet har längre ledtider krävs god framförhållning och skalbara lösningar. Även här ser vi ett behov av hybridnät, där sd-wan-tjänster säkerställer ett optimalt trafikmönster och prestanda för företagets applikationer.
  3. Utse rätt ägarskap. Strategin måste ha sitt ursprung i verksamhetens behov och tillföra affärsvärde. Även om it i många fall äger ansvaret för den löpande driften är det viktigt att verksamheten tar ägarskap för att de tjänster man lanserar används fullt ut och ger önskat resultat, samt att affärsnyttan och slutanvändaren är i fokus vid utformande och utveckling av interna tjänster. Företag behöver dessutom ta hänsyn till säkerhetspolicys och efterlevnad av regulatoriska krav, vilket blir ännu viktigare när EU:s dataskyddsförordning GDPR införs i maj nästa år.
  4. Skapa gemensamt gränssnitt. Ju längre ett företag har kommit med att digitalisera och modernisera sin verksamhet, desto viktigare är det att designen av nätverket och infrastrukturen inkluderas tidigt i genomförandet av en molnstrategi. För att kunna skapa flexibilitet i de molntjänster som företaget ska använda är det nödvändigt att skapa en dynamisk it-miljö. En sådan bör byggas på en plattform med ett gemensamt gränssnitt för säkerhet och managering.

Läs mer: Fem måsten för företag som vill lyckas migrera till molnet

Nyckeln till att bygga en framtidssäkrad och dynamisk infrastruktur är alltså att utgå från dagens behov men att bygga för framtiden. Bara då kan den användas långsiktigt för att stötta såväl dagens som framtidens digitala arbetssätt.

Fakta

Befattning: Sverigechef
Företag: Interoute
E-post: susanna.reppling@interoute.com
Expertområden: Molntjänster, infrastruktur, mobilitet, digitalisering, säkerhet.
Bakgrund: Civilekonom med 15-års erfarenhet från it- och telekombranschen.