Vi har tidigare skrivit om att den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, och att den ska uppmuntra offentlig sektor att göra fler och mindre upphandlingar. Så blev det inte när Arbetsförmedlingen gick ut i en upphandling om ny hårdvara.

Tvärtom uteblev konkurrensen helt eftersom den offentliga sektorns stora dominant, Atea, var det enda bolag som lämnade anbud.

– Vi hade bara en anbudsgivare. Vi hade så klart gärna sett mer konkurrens, säger Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen.

Läs också: Misstaget som kan kosta skattebetalarna en miljard

Precis som vid tidigare tillfällen valde Arbetsförmedlingen att göra en egen upphandling istället för, som många andra myndigheter gör, gå via Kammarkollegiet. Exakt vad det var som skrämde bort Ateas konkurrenter är svårt att svara på i dagsläget, enligt Arbetsförmedlingen.

– Det kan hända att många bolag tyckte att vi ställde lite höga krav. Det här var en förhandlad upphandling, men det är lite för tidigt att uttala sig om det, vi har inte hunnit ha någon efterdialog med branschen än, säger Martin Kruse.

Det fanns inte några särskilda krav som enbart Atea, med sin storlek, kunde leva upp till?

– Det är svårt att spekulera i det. Det är så klart en omfattande affär och vi är en stor myndighet och vill ha hårdvara till all vår personal. Och här har vi ett upplägg där vi köper det som tjänst, det innebär ett stort åtagande.

Läs också: Sex bolag får slåss om molnmjukvara för 200 miljoner

Atea ska alltså ansvara för tjänster och logistik för all hårdvara på Arbetsförmedlingen. Avtalet löper under tre år, med möjlighet till förlängning och värdet beräknas ligga på cirka 500 miljoner kronor.

Och hos Atea är man så klart nöjda över att ha vunnit dragkampen mot sig själv.

– Vi är otroligt glada över förtroendet att vara Arbetsförmedlingens leverantör av hårdvara som tjänst. Vi har sedan flera år levererat it-lösningar inom olika områden till Arbetsförmedlingen och med det här avtalet fördjupar vi vårt samarbete, säger vd Carl-Johan Hultenheim.