– Det är tydligt att vi måste kavla upp ärmarna. Det händer mycket runt om i vård och omsorgs-Sverige, många som valt att gå före med spännande lösningar. Nu gäller det att öka tempot i det arbetet och se till att mer händer överallt, och inte bara där det finns personer med extra intresse och driv, skriver socialminister Annika Strandhäll i ett mejl till IDG.

En stor del av arbetet under 2018 kommer att kretsa kring den nationella läkemedelslista som E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram. En lista där en patients samtliga läkemedel kan samlas för att ge vården en bättre överblick.

– Att få till en nationell läkemedelslista är en avgörande patientsäkerhetsfråga, olika läkare ska kunna ha en bra överblick av vilka läkemedel du har fått förskrivet sedan tidigare. Det handlar om att kunna säkerställa att en patient inte får för mycket läkemedel eller skadliga kombinationer av läkemedel som inte går bra ihop. Det är en viktig e-hälsofråga som kommer att göra stor skillnad.

Läs också: Datainspektionen sågar lagförslag om samlad läkemedelslista

Att bli bästa land i världen på e-hälsa år 2025 är ett ambitiöst mål och för att nå dit behöver mycket hända under de sju år som kvarstår till deadline. Men Annika Strandhäll är ändå övertygad om att målet är realistiskt.

– Det är ett ambitiöst mål och vi har ganska långt kvar, däremot har vi fantastiska förutsättningar. Vi styr och betalar vården gemensamt, oavsett hur eller var den utförs så kan vi också ställa krav och höja förväntningarna. En av de största utmaningarna handlar om att få system att prata med varandra, skriver Annika Strandhäll och fortsätter:

– Tittar vi på den mest vårdtunga gruppen så är det multisjuka äldre, de har kontakt med många olika vårdgivare och olika typer av kommunala omsorgsinsatser. Att få allt detta att bättre hänga ihop skulle förbättra situationen för den enskilde. Det krävs att politiker, tjänstemän och professionen på alla nivåer jobbar åt samma håll. Jag är övertygad om att vi kan och ska nå målet.

Läs också: Bedrägligt lugn inför big bang i svensk e-hälsa