Samverkan mellan myndigheter är en grundbult i regeringens digitaliseringsstrategi. Därför slog en dom från Kammarrätten ner som en bomb i myndighetsvärlden i höstas. 

I domen slås fast att det faktum att Riksarkivet digitaliserat dagstidningar åt KB inte kan ses som samverkan utan ligger under Lagen om offentlig upphandling, LOU, och alltså borde tjänsten ha upphandlats.

Myndigheter kan visserligen ingå samverkansavtal med varandra utan att upphandla. Men i det här fallet var de två myndigheterna för fristående från varandra, enligt Kammarrätten, trots att de båda var delar av samma juridiska person, staten.

Kammarrättens dom påverkade ändå inte samarbetet mellan Riksarkivet och KB av det enkla skälet att avtalet överklagats för sent, mer än sex månader efter att det ingåtts.

Läs också: Försäkringskassan drar i bromsen – oklar juridik stoppar gemensam it-drift

Stefan Olowsson
Stefan Olowsson.

Trots det skapade domen oro på Försäkringskassan, där cio:n Stefan Olowsson uttryckte tvivel om att myndigheten nu kunde fullfölja det regeringsuppdrag den fått – att erbjuda andra myndigheter möjligheten att ta hand om deras it-drift.

– Vi började på allvar förstå konsekvenserna av den här domen när vi förde samtal med den första myndighet som vi planerade att sköta it-driften åt. Vi vet inte om vi ses som separata verksamheter, sade Stefan Olowsson då till CS.

Domen överklagades vidare till Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm som dock inte beviljat prövningstillstånd. Rätten konstaterar helt enkelt att det första överklagandet har lämnats in för sent.

– Det enda man kan säga nu är att rättsläget är oklart, säger Stefan Olowsson som samtidigt konstaterar att Försäkringskassan ändå beslutat köra på med det uppdrag som regeringen gett.

– Vi kör på så får vi se var det slutar. Om det är så som Kammarrätten ser det så skulle det få enorma konsekvenser för all samverkan inom staten, så det blir väl en fråga för regeringen att lösa i så fall.

Läs också: Hela statens it-drift kan samlas i statlig molntjänst – sparar miljarder

Redan i dag sköter Försäkringskassan systemdrift för vissa av Pensionsmyndighetens förmåner. Nu pågår ett projekt för att även flytta över datacentertjänster.

– Vi pratar också med många, men vi får se när vi flyttar in nästa myndighet. Vi har ingen brådska, det måste inte ske till nästa kvartal, säger Stefan Olowsson.