Skatteverket genomför just nu sin upphandling Konsultmäklare för IT-konsulter. Och precis som vid många tidigare offentliga upphandlingar har den här fått kritik från intresserade bolag. Orsaken är att det ser ut att bli ännu en i raden av upphandlingar som sätter konkurrensen ur spel.

Skatteverket har nämligen satt ingångskraven så pass högt att det bara är ett fåtal anbudsgivare i Sverige som klarar att leva upp till kraven. Ett av kraven som ställs är att bolaget har en omsättning på minst 1,6 miljarder kronor, ett annat att man ska ha minst 500 levererade konsulter med tolvmånaders kontrakt under de senaste två åren.

Mäklarjättar som Ework och Zerochaos har nog inget emot det upplägget, men bland andra konsultmäklare är besvikelsen desto större.

– Vi kommer inte in. De har satt för höga spärrar när det gäller omsättning och referensuppdrag. Det är kränkande, säger Magnus Tållheden, vd på ITC Network, som efter att ha läst förutsättningarna inte ens ansåg det värt att lämna in ett anbud, trots att det fanns stort intresse hos partnerbolagen.

– Vi tittade på om det gick att göra det in form av konsortium, men det sprack på att skallkraven ska täckas av en juridisk person.

Även hos konsultmäklaren Assistera ställer man sig frågande till de krav som har satts upp.

– Det känns helt orimligt. Skatteverket är intressant som kund, men sätter de kraven så att vi inte kan svara så vill de inte handla av oss. Det är tydligt, säger vd Thomas Goréus.

Läs också: Nu ska it-kolossen Skatteverket bli agil

På Skatteverket vill man inte kommentera upphandlingen förrän den är färdig.

– I den del av processen som upphandlingen befinner sig kan vi inte kommentera med hänsyn tagen till likabehandlingsprincipen och anbudssekretessen. Normalt sett ställs alla frågor rörande pågående upphandlingar i vårt upphandlingssystem så att alla som hämtat ut förfrågningsunderlag alternativt ansökningsinbjudan får ta del av information samtidigt, säger Thomas Lindström, sektionschef för Inköp IT på Skatteverket.

Än så länge är inget tilldelningsbeslut lämnat, och enligt Skatteverket är det svåt att uppskatta exakt när det kommer att vara klart.

– Upphandlingen genomförs som ett selektivt förfarande och den är överprövad just nu. Leverantörer kan överpröva om de anser sig finna fel i upphandlingsunderlaget, säger Thomas Lindström.