2018 inleds med en riktig storaffär. Tele2 och Com Hem har nämligen träffat en överenskommelse om att slå sina påsar ihop, eller rent konkret kommer Com Hem att slukas upp av Tele2 och tillsammans ska bolagen skapa det man valt att kalla Nya Tele2.

Affären sker ett och ett halvt år efter Tele2:s senaste svenska storaffär, då man köpte TDC för 2,9 miljarder kronor. Och de nya kompisarna verkar synkade. Under samma månad meddelade Com Hem att man köper Boxer för 1,3 miljarder kronor.

Betalningen för Com Hem kommer att ske genom att Com Hem får ett ägande på cirka 26,9 procent i Nya Tele2, samt med en kontant ersättning på 6,6 miljarder kronor. Genom sammanslagningen räknar bolagen med att det kommer att finnas årliga synergier på cirka 900 miljoner kronor.

Båda bolagens styrelser rekommenderar dagens bud, som man anser bli en kombination av två starkt kompletterande verksamheter. De båda bolagen skriver i sitt pressmeddelande att man tillsammans ”skapar en ledande integrerad operatör genom en sammanslagning av ett prisbelönt mobilt nätverk med det snabbaste nationella bredbandsnätverket samt det bredaste utbudet av innehållstjänster på marknaden”.

Com hem vd
Com Hems vd Anders Nilsson ska leda Nya Tele2.

I samband med affären sker också ett vd-byte, där Com Hems vd Anders Nilsson kommer att ta över vd för Nya Tele2. Planen är att han tillsammans med Tele2:s koncernledning ska ansvara för integrationen av bolagen och ta fram de strategiska målen.

Andrew Barron, nuvarande styrelseordförande för Com Hem, samt minst en Com Hem-styrelseledamot till ska ingå i styrelsen för Tele2. Den kommer att ledas av Tele2:s föreslagna styrelseordförande Georgi Ganev, som nyligen lämnat Dustin och alltså får en rivstart på sitt nya jobb som vd på Kinnevik.

Tele2:s nuvarande koncernchef Allison Kirkby kommer att vara kvar till dess att fusionen är genomförd för att säkerställa en smidig övergång. Det påpekas också att hon kommer att vara kvar som Tele2-vd om det skulle bli så att fusionen inte genomförs. Hon kommenterar den stundande storaffären på följande sätt:

– Nya Tele2 kommer kunna tillhandahålla ett brett utbud av kompletterande anslutning och digitala tjänster, en grund som gör oss välpositionerade att agera som en kundförkämpe i en allt mer integrerad värld. Transaktionen kommer att göra Tele2 starkare, mer diversifierad på sin hemmamarknad och bättre rustad att göra det möjligt för alla att leva ett mer uppkopplat liv, säger hon och säger så här om sin resa på den svenska operatören.

– När jag började min ledande roll på Tele2 hade jag tre övergripande mål: att skapa avkastning genom disciplinerad kapitalallokering, att låta koncernen fokusera på de marknader där vi visste att vi kunde vinna, och att bli den ledande integrerade operatören i Östersjöområdet med ett starkt fokus på kunden. Med dagens offentliggörande har alla dessa mål uppnåtts och jag är otroligt stolt över Tele2-teamet och allt som vi har åstadkommit under de senaste fyra åren. Jag är övertygad om att jag vid fusionens genomförande kommer att lämna över ett bolag i väldigt god form och med Anders Nilsson och Tele2:s nuvarande koncernledning är bolaget i goda händer att bli ännu mer framgångsrikt i framtiden.

Och från Com Hem-håll ser man också fram emot den nya konstellationen.

– Samgåendet är det bästa möjliga nästa steg för båda bolagen då det kommer att göra det möjligt för oss att möta morgondagens efterfrågan och släppa loss kraften för den bästa möjliga digitala livskvaliteten i Sverige. Jag är stolt över de framsteg vi har gjort de senaste åren genom förbättrade produkter och tjänster som medför ökad kundnöjdhet, expansion av vårt avtryck, samtidigt som vi har levererat avseende samtliga våra finansiella mål. Transaktionen kommer att skapa betydande fördelar för svenska individer, hushåll, företag och för Tele2:s och Com Hems aktieägare, säger Anders Nilsson, vd på Com Hem, som alltså planeras bli vd för Nya Tele2.

– Jag känner mig ödmjuk inför ansvaret och oerhört exalterad över att få möjligheten att leda Nya Tele2 som koncernchef. Det kombinerade bolaget kommer att vara väldigt väl positionerat för att möta våra aktieägares, kunders och anställdas förväntningar i framtiden.

För att fusionen ska bli klar krävs så klart godkännande på aktörernas respektive extra bolagsstämmor, som i dagsläget är planerade till andra halvåret 2018. Dessutom krävs sedvanligt konkurrens­myndighets­godkännande. Den tilltänkta planen säger att fusionen ska vara helt genomförd någon gång under andra halvåret i år.