Digitalt förtroende har aldrig varit viktigare, men blir allt lägre. I en undersökning som IBM genomförde i februari 2017, The trust factor in the cognitive era, framkommer att en minoritet av de nästan 21 000 svarande från 42 länder över världen över känner sig trygga med exempelvis hur deras kommunikationsleverantörer hanterar deras personuppgifter. Ett förtroende som avsevärt försämrats under de senaste tre åren, ofta ackompanjerat av medialt uppmärksammade dataintrång och databrott.

25 maj 2018 träder, som få lär ha missat, de nya gemensamma reglerna för personuppgiftsbehandling i kraft i EU, GDPR. Reglerna, går bland annat ut på att bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in personuppgifter måste ha godkännande från varje individ för att få använda informationen. Och endast de nödvändigaste uppgifterna som behövs i verksamheten får sparas. På många sätt går regelverket helt i takt med hur vi som individer förväntar oss att verksamheter hanterar våra persondata.

Läs också: Gammaldags budgettänk hotar innovation i molnet

Konsumenter skeptiska 
I undersökningen rapporterar 38 procent av de svarande att de regelbundet upplever att deras data används för något som de inte var med på eller som de inte godkänt. 22 procent indikerar att detta händer ofta eller mycket ofta. Endast 12 procent uppger att de aldrig hade upplevt något sådant.

Transparens
Transparens när det gäller hur personuppgifter används och av vem är viktig för att få kundernas förtroende.

Med det bristande förtroendet från användare och konsumenter, i kombinationen med de hårdare kraven på hantering av personuppgifter ställer sig nog många bolag och myndigheter frågan hur de ska göra för att tillgodose kraven och förväntningarna från alla parter.

Digitalt förtroende avgörande
Att skapa digitalt förtroende är en förutsättning för att verksamheter ska kunna kapitalisera på personuppgifter för att skapa värde. Litar kunderna på ett företag, känner de också att deras data är i säkra händer, vilket ökar villigheten att dela med sig av sin information.

De företag som lyckas skapa och behålla användarnas digitala förtroende kommer att ha en stor konkurrensfördel under de kommande åren. Ett sätt att skapa detta förtroende är att utnyttja en it-miljö som redan har en ”digital förtroende”-märkning, som man kan kalla det. 

Det här är en artikel från Expert Network »

Förtroendemärkning på it-tjänster
Ett antal leverantörer har tillsammans med EU-kommissionen tagit fram en så kallad ”code of conduct” eller uppförandekod, som är ett rekommenderat sätt för leverantörer att hantera data så att deras kunder i sin tur kan göra sig redo att uppfylla GDPR. Uppförandekoden utvecklades i samarbete med EU:s Artikel 29-arbetsgrupp med representanter från EU-ländernas datainspektioner.

Där man planerar att använda molntjänster skulle jag rekommendera att redan idag fråga molnleverantörerna hur de tillgodoser ert uppfyllande av GDPR. En god idé är att begära in den uppförandekod leverantören följer och även utvärdera hur den uppförandekoden tagits fram. I de fall leverantören har en egen uppförandekod rekommenderas att den jämförs med EU Cloud Code of Conduct eller ännu enklare – begär att de certifierar sig mot EU Cloud Code of Conduct och anmäler sin tjänst till SCOPE.

På en marknad där 60 procent av konsumenterna är oroade över att deras kommunikationsleverantör ska sälja deras personuppgifter till tredje part utan att de godkänt detta, och där 55 procent är oroliga över att deras data inte är säker, är det helt avgörande att göra det du kan för att stärka och vårda ditt digitala förtroende.

Fakta

Befattning: Cloud advisor
Företag: IBM
Linkedin: Johan Westman
Twitter: @jn_westman
E-post: johan.westman@se.ibm.com
Expertområden: Molntjänster. Organisationsutveckling med it som grund.
Bakgrund: Flera seniora roller från såväl leverantörs- som beställarsidan, har även arbetat som affärsutvecklare. Stor erfarenhet av att driva organisationsutveckling med it som grund.