Apple har än en gång förlorat en svensk varumärkestvist. Förra gången valde it-jätten i Cupertino att ge sig på ett mindre företag i Solna. Den här gången är det Diabetes Wellness Sverige som anmälts till Patent- och registreringsverket, PRV.

Apple vill att stiftelsens registrering hos PRV ska upphävas. Orsaken är att de har ett äpple som symbol. Apple skriver i sin inlaga till PRV att Diabetes Wellness Sveriges logga är för lik deras eget äpple och skriver att ”det föreligger visuella och konceptuella likheter mellan Apples åberopade rättigheter och det yngre märket till följd av den gemensamma förekomsten av en äppelfigur”.

Men attacken på frukten blev tyvärr fruktlös. PRV konstaterar förvisso att båda bolagen använder samma frukt i sina loggor – ett äpple.

”I visuellt hänseende föreligger en viss likhet då båda märkena innehåller en figur av ett äpple. PRV konstaterar dock att utformningen av frukterna i båda märkena inte är liknande”, skriver man och börjar sedan jämföra äpplen och äpplen.

Läs också: Se upp i vintermörkret! – din mobils ficklampa kan vara full av virus

”Äpplet i det äldre märket saknar en del på en sida samt innehåller ett lövinslag. Äpplet i stiftelsens märke är avbildat i sin helhet och har två löv med en annan lutning än i det äldre märket. Inuti äpplet finns det ett ytterligare figurelement, nämligen ett mikroskop. Tillägget av detta figurelement samt lydelsen i det yngre märket bidrar till att som helhet skilja märkena åt”.

PRV poängterar i sitt avslag att Apples varumärke är välkänt och ska bedömas därefter.

”Vid en samlad bedömning måste hänsyn tas till det faktum att Apples varumärke har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till aktuella varor och tjänster”, skriver man men konstaterar också att det inte räcker i det här fallet.

”Även med detta i beaktande finner dock PRV att märkena uppvisar sådana olikheter att dessa inte är förväxlingsbara. De kännetecken som Apple i övrigt åberopat skiljer än mer från stiftelsens märke, varför inte heller dessa utgör hinder mot registreringen. Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.”