Nu ska EU komma ut ur superdatorskuggan. Tillsammans med medlemsstaterna planerar EU-kommissionen att bygga upp en infrastruktur av superdatorer i världsklass. Fram till 2020 räknar man med att runt en miljard euro, nästan tio miljarder kronor, av offentliga medel satsas i vad som kallas EuroHPC Joint Undertaking.

Det gemensamma företaget EuroHPC skapar en ny struktur för rättsliga frågor och finansiering och ansvarar för att förvärva, bygga och tillhandahålla superdatorerna, också kallade högpresterande datorsystem, HPC.

Satsningen ska föra Europa till en ledande position när det gäller superdatorer, framhåller Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden, i en kommentar.

– Superdatorer är den digitala ekonomins motor. Det är en tuff kapplöpning och EU släpar efter i dagsläget: Inte en enda av de tio största superdatorerna i världen är europeisk. Syftet med EuroHPC-initiativet är att ge europeiska forskare och företag världsledande superdatokapacitet senast 2020.

Läs också: Nu har Kina gått om USA i superdatorracet

Planen är att EuroHPC ska köpa och driva två världsledande system med vad som kallas pre-exaskala-prestanda vilket innebär hundra miljoner miljarder beräkningar per sekund. Dessutom ska man köpa minst två superdatorer i mellanklass. Till 2020 ska man se till att offentliga och privata användare får tillgång till systemen.

Man ska också stödja utvecklingen av system som baseras på EU-teknik och som ska klara exskala-prestanda, en miljard miljarder beräkninger per sekund, och som ska vara klara senast 2022–2023.

EU-kommissionen pekar på att tillgången till superdatorkraft har stor betydelse för alla företag – inte minst små och medelstora. Det ger möjligheter att minska kostnader genom att dra ner produktionscyklerna, få fram nya material, öka resurseffektiviteten och optimera beslutsprocesser. Som exempel nämns att biltillverknings­cyklerna beräknas minska från 60 månader till 24 med hjälp av superdatorer.

HPC-kapaciteten ska kunna utnyttjas för sådant som tidig diagnos av sjukdomar och nya behandlingsmetoder baserade på individualiserad behandling och precisionsmedicin. Kapaciteten kan också användas för att förebygga och hantera storskaliga naturkatastrofer – exempelvis förutsäga hur orkaner rör sig eller för att simulera jordbävningar.

Läs också: Forskare har byggt en superdator med 750 Raspberry Pi

Högpresterande datorsystem är också till stor nytta för det nationella försvaret enligt EU-kommissionen – det kan handla om sådant som att spåra och svara på it-attacker eller utforma komplex kryptering.

– En bättre europeisk superdatorinfrastruktur har stora möjligheter att bidra till sysselsättningsskapande och är en viktig faktor för digitaliseringen av industrin och för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft, säger Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, i ett uttalande.