Ingen med ambitioner inom it-branschen lär hävda att ”vi satsar inte på innovation”. Men frågan är hur man blir innovativ. CIO.com ger fem tips till cio:er som vill vara innovativa. Alla i it-branschen som har chefsambitioner, eller ambitioner att vara ledare på andra sätt än att vara chefer, kan dra lärdom av dem.

En sak är klar: innovation handlar inte främst om plötsliga inspirerade infall, utan om att skapa strukturer som underlättar innovation. Här är tipsen:

1. Fimpa gamla system

Det kan tyckas orättvist att startups och andra företag som satsat på molntjänster från början slipper vara beroende av gamla system, vilket gör att det blir lättare att skapa nya lösningar. Men de som har en installerad bas att ta hänsyn till kan anstränga sig att modernisera den.

Det finns företag som lägger ner merparten av sin it-budget på att hålla liv i gamla system. Det gör inte bara att det blir lite pengar över till nyutveckling, det blir även svårare att vara innovativ eftersom det främst är äldre system som används.

Det enda sättet att komma ur en sådan här ond cirkel är att byta ut äldre lösningar mot nya. Och se till att skapa anpassningsbara arkitekturer.

2. Anpassa processer

Sättet man jobbar på kan underlätta eller försvåra att vara innovativ. Vilka processer som är de bästa varierar naturligtvis mellan företag. Ett exempel är bygga team och processer runt produkter, i stället för runt delade tjänster mellan olika produktfamiljer.

Automatisering, till exempel i from av devops, underlättar också. Liksom moderna samarbetsverktyg som gör det enklare att dela idéer.

Läs också: Grundkunskaperna som ger dig en lysande framtid inom it

3. Tänk om, om arbetet

Teknik i all ära, men att skapa ett mer innovativt klimat kan framför allt underlättas av att börja jobba på helt nya sätt. Det gäller arbetsuppgifter både för individer och hur man organiserar folk i team.

En bra värdemätare är om ett företags organisation matchar de kontakter företaget bör ha med sina kunder. Om kunder ofta slussas runt mellan olika avdelningar utan att få svar på sina frågor så är något fel.

4. Utnyttja den egna positionen

Cio:er och en del annan it-personal har chansen att få en unik inblick i hur olika avdelningar på ett företag kan uppfylla sina strategiska mål. Strategiska planer definierar ofta vad som ska uppnås, inte hur.

It-personal kan bidra med användbar innovation genom att föreslå praktiska lösningar. Men då gäller det att ta plats i olika sammanhang, inte bara i it-avdelningens möten. Och det gäller att skaffa sig respekt från personer på andra avdelningar. Att bli ”kompisar”, helt enkelt.

Läs också: Här är teknikområdena där företagen skriker efter folk

5. Bygg en bra kultur

Planer, tekniska lösningar och strategier för innovation är inte till mycket nytta om man inte har en företagskultur som främjar innovation. Nytänkande bör belönas, även om det inte alltid leder till önskvärda resultat.

En kultur av felfinnande främjar knappast innovation.