Molnet blir en allt viktigare del av Oracles verksamhet. Under kvartalet som avslutades 30 november förra året ökade andelen för molnintäkterna till 15,8 procent, från 11,7 procent samma kvartal förra året. Räknat i pengar blev ökningen 44,3 procent, till 1,5 miljarder dollar, cirka 12,7 miljarder kronor.

Den utvecklingen lär fortsätta, vilket innebär att Oracles molnstrategier blir allt viktigare. En som arbetar med dem är Siddhartha Agarwal som är strategiansvarig för plattformstjänster i molnet på Oracle och som nyligen besökte Sverige.

Är det inte så att ni har störst chans att utmärka er i molnet när stora företag, alltså Oracles traditionella kunder, flyttar stora it-volymer till molnet på allvar?

– Nej, nej. Jo, de kunderna är intressanta, men vi har erbjudanden för alla typer av företag, även små och mellanstora, säger Siddhartha Agarwal.

Okej. Men borde inte Oracle koncentrera sina ansträngningar till mjukvarutjänster (saas), i stället för plattforms- och infrastrukturtjänster?

– Nej. Vi har alla typer av tjänster. Och det handlar inte bara om att köra våra egna applikationer i molnet, utan även andra leverantörers.

Bilden klarnar: Oracle vill bli en stor leverantör av alla typer av molntjänster till alla typer av kunder. Den som har studerat Oracle närmare under några år får direkt en känsla av att företaget är i behov av en imageförändring för att ro i land den utmaningen.

Läs också: Oracle hostar upp 10 miljarder för molnbolag

Om man kan känna tvekan inför Oracles förmåga att ändra image, så känns det lugnare med företagets tekniska förmåga. Det är inte där skon klämmer. Och Siddhartha Agarwal är sannerligen tydlig när han beskriver Oracles tekniska lösningar i jämförelse med den största konkurrenten Amazon (AWS):

– AWS har inga integrationslösningar, de har inte den funktionaliteten. De kanske säger åt kunderna att välja någon annan molnleverantör för integration.

Vad man kan konstatera är att Oracle har en gedigen bakgrund som leverantör av traditionella mellanprogram, till exempel för integration, och att man satsar offensivt på molntjänster med sådan funktionalitet. Om företaget lyckas med dem så blir det ett intressant alternativ för stora kundföretag som ska flytta stora it-volymer och traditionella applikationer till molnmiljöer.

Och just flyttarna, eller migreringarna, till molnet är ett område som Oracle riktar in sig på. Målet är, förstås, att molnmigreringar ska bli så enkla och snabba som möjligt. Siddhartha Agarwal pratar om olika typer av migreringar, varav en är att flytta it-lösningar rakt, så kallad ”lift and shift”. Man jobbar hårt för att erbjuda lösningar för de olika strategierna för migrering.

Om det finns en röd tråd vad gäller migrering, och även de olika tjänsterna i sig, så är det automatisering, ofta på en låg nivå:

– Om kunder vill bygga mikrotjänster så kan de köra dem direkt i containrar. Men de kan också välja att köra dem som serverlösa funktioner. I det senare fallet kommer containrar som kör funktionerna att hanteras automatiskt, säger Siddhartha Agarwal.

Läs också: Molnintäkterna ökar för Oracle – men går det tillräckligt snabbt?

Han beskriver vidare hur man använder standardimplementationen av Kubernetes, och andra öppna program, för att automatisera olika typer av livscykler för applikationer, från utveckling till drift. Kubernetes kan köras som tjänst i Oracles arkitektur, för kunder som hanterar många containrar, i vissa fall tusentals.

Oracle är, liksom de flesta andra molnföretag, också öppna för hybridlösningar, alltså att blanda publika molntjänster och egen drift, och även olika molntjänster. Man drar hybridtanken till sin spets med möjligheter att köra tjänster för att hantera serverlösa funktioner lokalt på en bärbar dator.

Är det någon som vill använda en bärbar dator för att köra serverlösa funktioner?

– Det kan vara en kostnadsfråga, till exempel under utveckling. Med Amazons Lambda är du tvungen att använda deras molntjänst, i vårt fall kan du utveckla lokalt.

En aspekt av automatisering gäller Oracles paradområde, databaser. Det har visat sig att behovet av att fintrimma databasfrågor har minskat med databastjänster i molnet. Det lönar sig inte för utvecklare att göra det, eftersom tjänsterna producerar tillräckligt bra resultat på egen hand.

– Vår databas är viktig, men vi erbjuder även drift av andra databaser. Det har varit mycket snack om att nosql-databaser ska ta död på vår relationsdatabas, men den är fortfarande mycket populär.