Cyberangrepp utgör tillsammans med naturkatastrofer och extremväder de tre största hoten mot vår ekonomi idag. Det har World Economic Forum nu slagit fast vid i sin årliga rapport om hotbilden mot samhället. Det skriver Zdnet.

”Attacker mot företagen har nästan fördubblats på fem år och incidenter som tidigare ansågs som ovanliga blir allt mer vanliga. Den finansiella påföljden av cyberangrepp stiger och vissa av de största kostnaderna 2017 kommer från ransomware, som stod för 64 procent av alla skadliga mejl 2017”, skriver WEF i sin rapport och fortsätter:

”Anmärkningsvärda exempel på detta är Wannacry-attacken, som påverkade 300 000 datorer i 150 olika länder, och NotPetya, som orsakade kvartalsmässiga förluster på 300 miljoner dollar för de företag som påverkades”.

Läs också: Uppkopplade bilar blir svårare att hacka – ”det här är bara början”

Det är inte bara ekonomin som kan få sig en törn tack vare cyberangrepp, utan även hela samhället. WEF fruktar nämligen att statsunderstödda cyberangrepp i framtiden kommer att kunna slå ut hela samhällsapparaten i ett annat land som krigshandling.

”De flesta angrepp mot kritiska och strategiska system har inte lyckats – men kombinationen av isolerade framgångar och den växande listan på angreppsförsök tyder på att risken ökar. Och världens sammankoppling och tempo ökar vår sårbarhet mot attacker som orsakar, inte enbart isolerade och temporära störningar, utan även radikala och bestående systemiska chockar”.