Den svenskgrundade BI-leverantören Qliks öde just tjänar som en bra illustration för hela BI-marknaden. Det ser ut som om Qlik kommer att skära ner verksamheten ordentligt. Och det rapporteras om vikande försäljning även för andra traditionella BI-produkter.

BI (beslutsstöd) är nischen som ökat i omfattning under ett flertal år, men på senare år har det gått grus i maskineriet. Vad har hänt?

Det är flera olika trender som sammantaget gör att de traditionella BI-verktygen har det svårt just nu. Om man ska välja en så ligger brist på funktionalitet bra till.

– Traditionella BI-leverantörer erbjuder inte så mycket vad gäller statistiska algoritmer. De har svårt att hänga med när kundernas krav på dataanalyser blir mer avancerade. Det gäller många traditionella BI-konsulter också, det räcker inte med medelvärde och kanske median längre, säger Ulf Magnusson, beslutsstödschef på konsultföretaget RG19 Load som är specialiserat på datanalys och BI inom handeln och för logistik (supply chain).

Läs också: 3 trender för dataanalys – som passar alla

Exempel på traditionella leverantörer i det här sammanhanget är Microsoft, Qlik, Microstrategy och numera uppköpta företag som Cognos, Hyperion och Business Objects (IBM, Oracle och SAP).

Stefan Lavén som är vd på Lincube, ett företag som erbjuder konsult- och molntjänster inom det här området, lyfter fram flera orsaker till problem för äldre BI-lösningar:

– Det är enklare att vara agil med moderna, molnbaserade lösningar, än med de äldre som installeras lokalt. Och man slipper ofta krångliga licensbestämmelser med de nyare verktygen, säger Stefan Lavén.

Stefan Lavén som är vd på Lincube
Stefan Lavén är vd på Lincube.

Vad gäller själva beslutsstödet kan man konstatera att de traditionella verktygen slog igenom för 10–15 år sedan när det var krångligt att överhuvudtaget få ihop rapporter baserade på verksamhetsdata. Att lösa det problemet räcker inte längre. Områden som avancerad dataanalys, prediktiv analys, maskininlärning, big data, kort sagt ”data science”, innehåller många fler möjligheter och i de sammanhangen upplevs alltså de äldre verktygen ofta som otillräckliga.

Dessutom bygger äldre analysmodeller ofta på att data aggregeras (summeras), vilket inte duger i många sammanhang i dag. Man vill jobba med hela datamängder, med obehindrad tillgång till detaljerade data.

Ytterligare en trend som kan ha påverkat de äldre BI-verktygens ställning är att grundläggande funktionalitet byggs in i mer verksamhetsnära applikationer, som kundvårds- och affärssystem, och i molntjänster för de ändamålen.

Det går att anmärka att den typen av analyser, eller rapportering, är för enkel för många användare. Även faktumet att inbyggda lösningar ofta bara är användbara för data som finns i de applikationer de är inbyggda i är ett problem.

Men en annan sida av det myntet är att om man bara behöver enkla analyser, eller enkel rapportering, baserade på data i en viss applikation och den funktionaliteten finns inbyggd i applikationen, så duger det bra. Då behövs inte ett separat, traditionellt BI-verktyg.

Hur ser det ut för BI de kommande åren?

– Projekten är lika stora som förut, men det handlar om mer avancerad funktionalitet. Man kan säga att betydelsen för begreppet BI förändras om man vill, säger Ulf Magnusson.

Läs också: 10 heta trender inom analytics – och 5 som svalnar av

– Ett stort behov är att kunna samla ihop och analysera data från många olika datakällor. Jag ser en ljus framtid både för strukturerade datalager och mer löst strukturerade datasjöar, säger Stefan Lavén.

En prognos på kort sikt, kanske ett år, är att specialiserade leverantörer som Qlik kan få det svårt att hänga med i utvecklingen. Det är kanske enklare för stora leverantörer som Microsoft, IBM och Oracle som också har mer moderna lösningar i sortimentet att skifta fokus.

Och sedan finns specialiserade leverantörer som Sas Institute som både har traditionella och mer avancerade lösningar i sortimentet. Men allra ljusast ser det ut för molnföretag som Amazon och Google som inte har en installerad bas att ta hänsyn till utan kan satsa fullt ut på avancerade molntjänster. Kanske kan Microsoft hänga med på det tåget.