I oktober skickade regeringen ut ett förslag om att skärpa kontrollen för de myndigheter som planerar att outsourca säkerhetskänslig verksamhet. Efter en kort remissrunda har regeringen nu beslutat att myndigheterna först måste samråda med Säpo och Försvarsmakten om man ska låta en leverantör få tillgång till, eller förvara, hemliga uppgifter utanför myndighetens egna lokaler.

Läs också: Säkerhetsexperter: It-skandalen öppnade ögonen – nu måste jobbet göras

Säpo och Försvarsmakten får också befogenhet att förelägga vilka åtgärder som en myndighet måste vidta för att leva upp till säkerhetsskyddet. Och om myndigheten inte klarar kraven kan de stoppa myndigheten från att slutföra outsourcingen.

De nya reglerna gäller från 1 april och enligt regeringen kommer de att beröra flera hundra upphandlingar per år.