Med en satsning på superdatorer hoppas EU-kommissionen skapa en digital infrastruktur som gynnar innovation och konkurrenskraften hos de europeiska företagen. ”Utan superdatoranläggningar i världsklass kan inte EU bli en blomstrande dataekonomi” skriver Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället i sin debattartikel. 

Men medan EU-kommissionen lyfter fram det hela som ett livsviktigt prestigeprojekt har Sveriges intresse hittills varit svalt. Hittills står 13 av EU:s medlemsländer bakom satsningen och Sverige är inte ett av dem.

– När förslaget lades fram förra våren så gjordes en analys som visade att det var starkt inriktat på storindustri i Tyskland och Frankrike. För Sveriges del var det inte så mycket vi kunde delta i, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Det var också väldigt oklart med kostnader så vi har hållit oss avvaktande som ett slags försiktighetsprincip.

Men sedan dess har upplägget förändrats i rätt riktning tycker han.

– Ja, det har gått åt vårt håll, exempelvis talas det mer om mjukvaruutveckling och sådana saker som är intressanta för svensk del. Så vår attityd är mer positiv nu. Samtidigt handlar det om stora kostnader om vi ska gå med.

Läs också: EU supersatsar på superdatorer – investerar 10 miljarder

Är det inte viktigt att Europa ändå försöker samlas för att kunna hävda sig bättre på det digitala området? 

– Jo, generellt är det väldigt viktigt att Europa försöker vara med och vara ledande i den digitala utvecklingen. Men om det sedan är det här projektet som är det viktigaste är jag inte säker på. Exempelvis är AI-frågan mer akut och viktig och där är vi i Sverige med och driver utvecklingen för att hamna mer i täten.

Men även för det kan det behövas beräkningskapacitet? 

– Visst, men vi har ett stort projekt vid Göteborgs universitet som finansieras av Wallenbergarna runt kvantdatorer, de är ju också ett slags superdatorer.

Peter Eriksson trycker också på andra viktiga delar av digitaliseringen där Sverige driver på inom EU – ett av dem är att få fram bredband till hushållen.

– Jag driver på frågan om att få fram bredband till hushållen, det är ju en viktig och grundläggande förutsättning för att människor ska ha tillgång till den nya tekniken och att det ska finnas användningsområden för nya produkter och tjänster. Där hänger hela Europa inte alls med och det riskerar att skada utvecklingen.

Läs också: Regeringen sätter sina digitala mål – ”vi måste ta ett större ledarskap”

Men trots att Peter Eriksson pekar ut andra viktiga områden vill han inte avfärda att Sverige ändå ställer sig bakom superdatorsatsningen, även om inga beslut är fattade.

– Frågan diskuteras både på utbildningsdepartementet och näringsdepartementet, men det är stora kostnader och då måste man också fundera på var pengarna ska tas ifrån, säger han.