När det handlar om globala tekniktrender talas det om AI, blockkedjan, IoT, delningsekonomin och självkörande bilar – men vilka områden är mest lovande i närtid och driver mest tillväxt om man ser enkom på Sverige det kommande året?

Analysföretaget Redeye har tittat på vilka av de här tekniktrenderna som är starkast i Sverige just nu – och kommit fram till sex heta områden som kommer att ha särskilt stor relevans för svenska företag det kommande året. Det är också områden där Sverige spottar ur sig teknikbolag.

Följande tekniker sticker ut, enligt rapporten:

Säkerhet. Sverige står starkt på leverantörsidan med företag som Clavister, Yubico, Verisec, Advenica, Detectify, Eyeonid och Cognosec.

– Det här är hetare än någonsin, inte minst tack vare övergången till molnet, där säkerhet blir en viktig faktor. Men sedan har vi också den ökade nätuppkopplingen och nya regelverk som driver det här, säger Havan Hanna, teknikanalytiker på Redeye.

Läs merTio tekniktrender som kommer att prägla 2018

Säkerhetsmarknaden väntas växa med 7,8 procent om året fram till 2020.

Gaming. Det här är en marknad som väntas visa robust tillväxt de kommande åren (17 procent på mobilt per år och 7 procent alla segment). Den nordiska och inte minst svenska närvaron väldigt stor.

– Inom gaming finns en stor svensk närvaro, vi har 236 bolag som tillsammans har en omsättning på 12 miljarder kronor. De senaste fem åren har omsättningen vuxit med 60 procent årligen.
I och med att svenska företag ligger gör att globala megatrender som blockkedjan och delningsekonomin faller bort i den här uppräkningen.

Internet of things.
– Det finns en del utmaningar här, till exempel växer det relativt blygsamt om man ser på antalet uppkopplade enheter. Supportsystemen måste utvecklas och enheterna behöver bli intelligentare, och där spelar AI en stor roll.

Samtidigt pekar Redeye på att operatörerna kommer att pusha IOT rejält under 2018, och rulla ut en rad lte-baserade lösningar.

Svenska företag inom området är bland annat Ericsson, Axis, Enea, Acconeer, Plejd, IAR Systems, Allgon och Fingerprint Cards.

Artificiell intelligens.
Megatrenden som kommer att bli en väsentlig del i varje stort företag i framtiden. Dock är det inte svenska som leder den här utvecklingen.

– Det är viktigt för svenska företag att satsa här för att inte hamna på efterkälken.

Läs merHadoop, wearables och business intelligence – här är hajperna som kom av sig

Dessutom lyfter Redeye fram de svenska paradgrenarna fintech och gambling/betting. Det här är område som både ligger väldigt nära inpå i tid, och där den svenska närvaron är stor. Inom fintech har Sverige framgångsrika bolag som Klarna, Izettle och Bambora, bara för att ta tre exempel.

Var finns då den så hajpade blockkedjan kanske någon frågar sig? Dels så ligger den för långt bort innan massmarknaden börjar anamma den här tekniken, och dels så finns inte tillräckligt många svenska företag för att den ska kunna kvala in i toppen. Detsamma gäller omsusade globala tekniker som självkörande bilar, drönare och 4g-printing.

Andra områden där Sverige inte anses ha någon ledande roll är delningsekonomin och kvantdatorer.