Visma tar ofantlig offentlig skalp…

Visma Consulting har tecknat ett nytt ramavtal avseende systemutveckling och förvaltning av norska Utlendingsdirektoratets it-system. Avtalet, med det som är den norska motsvarigheten till Migrationsverket, har ett uppskattat värde på upp till 1,2 miljarder kronor räknat på hela avtalet som är sexårigt.

– Uppdraget är ett av de största som Visma fått inom offentlig sektor och ligger helt i linje med vår strategi att vara en nordisk, stark digitaliseringspartner för större organisationer och företag. Under 2017 valde myndigheter och stora organisationer över hela Norden Visma som partner på sin digitaliseringsresa, till exempel svenska länsstyrelserna. I Danmark tecknade Visma it-utvecklingsavtal med Statens och kommunernas inköpsservice, och i Finland med bland andra Transportstyrelsen, säger Richard Börjesson, vd för svenska Visma Consulting.

Utlendningsdirektoratet ska modernisera sina it-system, och det nya avtalet innefattar konsultstöd kring nya lösningar och integrationer av standardprogramvara, systemutveckling och förvaltning av utvecklad programvara. Visma Consulting ska även kunna representera myndigheten inför tredje part och ta ansvar för standardprogramvara inklusive uppgraderingar och felhantering. Dessutom har man ansvar för övervakning och drift.

– Vi har lång erfarenhet av utveckling och förvaltning av verksamhetskritiska systemportföljer. Det är mycket spännande att vi nu har fått möjligheten att hjälpa UDI i deras modernisering framöver, säger Vidare Evensen, vd för norska Visma Consulting.

… och köper kartgäng

Optiway, som jobbar med geografisk it, köps upp av Visma, som konstaterar att behovet av nya lösningar inom geografisk it och geografiska informationssystem, GIS, kommer att vara stort framöver. Inte minst kommer digitaliseringen av sektorer som exempelvis samhällsbyggnad, energi och bank att elda på ytterligare.

Optiway kommer efter förvärvet att verka som ett fristående bolag inom Vismakoncernen, och placeras där in under Custom Solutions-divisionen.

– Optiway kommer med ett nytt tänk på marknaden för geografisk it, med lösningar i molnet kopplade till en stor mängd datakällor och som går att köra direkt utan initial investering, men man är även experter på att bygga kundanpassade lösningar för större kunder. Den här kombinationen gjorde att vi fick upp ögonen för dem, säger Richard Börjesson, vd på Visma Consulting, som nu blir ny styrelseordförande i Optiway.

– Med Visma som huvudägare kan vi fortsätta att vara en stark tjänsteleverantör av geografisk it och förse den nordiska marknaden med geografisk information. Samtidigt får vi stora möjligheter att hitta synergier och nya affärsmöjligheter som ytterligare stärker vårt erbjudande till existerande och nya kunder, säger Kristofer Turland, vd på Optiway om sin nya ägare.

Statistisk kvintett

Fem konsultbolag har tagit hem ett it-avtal med Statistiska Centralbyrån, SCB. Den vinnande kvintetten består av Consid, Headlight, Kvadrat i Örebro, Precio Fishbone och ÅF. Avtalet sträcker sig över ett år med möjlighet till förlängning upp till fyra år.

Under våren 2017 blev det klart att SCB flyttar hela sin it-avdelning till Örebro, där stora delar av verksamheten redan ligger. För Consid, som sedan tidigare jobbar med kunden, är det en viktig lokal skalp.

– Vi expanderar otroligt snabbt lokalt i Örebro och det är därför extra roligt att en betydande kund som SCB nu flyttar hela sin it-verksamhet till staden. Vi ser fram emot att växa och utvecklas tillsammans med SCB och vår tilldelning i denna upphandling är ett styrkebevis på vår leveranskapacitet, säger Markus Enock, regionansvarig för Consid Örebro.

IFS fixar forskning

Research Institutes of Sweden, RISE, investerar i en ny finans- och projekthanteringsplattform. Valet förr på IFS Applications, som kommer att levereras av Novacura. Med den mobila plattformen hoppas RISE få förbättrad finansiell kontroll och effektivare hantering av de tusentals projekt som man hanterar årligen. Totalt är det 2 300 anställda som ska använda det nya systemet, som kommer att implementeras som en heltäckande saas-lösning.

– Med IFS Applications och Novacura Flow får vi en stark ekonomilösning och avancerade projektegenskaper som kommer förenkla och stötta våra komplexa projektkrav i hela företaget. Användarvänligheten och de mobila egenskaperna var även de en viktig faktor som ledde till att vi valde IFS och Novacura, säger Synnöve Helander, ekonomichef på RISE.

– Det här innebär en av de större molnbaserade lösningarna IFS Scandinavia varit en del av hittills och vi ser även det som bevis på att vår saas-lösning fungerar väl i komplexa organisationer, säger Glenn Arnesen, vd på IFS Scandinavia.

CAG har databas i tankarna

För att effektivisera bensinmackskedjan ST1:s hantering av hållbarhetsdata för biobränsle ska konsultbolaget CAG Mälardalen bygga ett nytt system för deras databas. Den nya webbaserade lösningen ska förenkla ST1:s arbete genom att generera rapporter till externa kunder samt till myndigheter som Energimyndigheten, som kräver att aktörer som hanterar biobränslen måste ha ett hållbarhetsbesked. Det nya systemet är baserat på Microsofts SQL-server.

– Det är ett litet system men viktigt för att bibehålla kontrollen med den ökande komplexiteten hos de biobränslen som ST1 hanterar. Föregående verktyg var mer tidskrävande att hantera denna data i. Nu kommer det skötas automatiskt och dessutom finns en algoritm som hjälper ST1 att allokera biobränslen, säger Tomas Täuber, vd på CAG Mälardalen.

– CAG har på ett mycket professionellt sätt tagit fasta både på de lagstiftade kraven och på de tilläggskrav vi ställt och byggt och levererat ett mycket ändamålsenligt verktyg. Redan nu har vi tillsammans identifierat ett antal nya möjligheter för att vidareutveckla verktyget för kommande krav, konstaterar Mikael Söderling på ST1 Sverige.

Coromatic bygger Hisings-racka

Coromatic ska bygga och leverera ett datacenter till Göteborg Energis dotterbolag, med det tämligen deppiga namnet Gothnet. Enligt Coromatic, som tog hem en upphandling, ökar efterfrågan på fysiska lokaler för servrar och annan utrustning kraftigt i Göteborg. Det nya datacentret kommer att ligga på Hisingen i Göteborg och ska vara i drift i sommar.

– Genom att bygga nytt ökar vi inte bara kapaciteten utan också redundansen och säkerheten för våra kunder. Våra datacenter är knutpunkter som är strategiskt placerade i vårt stadsfibernät vilket också är till nytta för kunderna, säger Sofia Söder, vd på Gothnet.

Det nya datacentret ska byggas så klimatsmart som möjligt och byggnationen kommer att ske i etapper med så kallad modulär teknik. Genom denna metod kan datacentret enkelt byggas ut vartefter effektbehoven och efterfrågan från kunder ökar. Coromatic kommer att ansvara för hela uppdraget, från markarbete och projektering till design och installation. All el som används i datacentret ska vara miljömärkt och den värme som alstras kommer att återvinnas i Göteborg Energis fjärrvärmenät. När datacentret är fullt utbyggt kan det leverera cirka fyra gigawattimmar värmeenergi vilket räcker till att värma upp ungefär 200 villor.

– Vi är naturligtvis mycket glada för det förtroende som Göteborg Energi givit oss och vi ser fram mot att hjälpa till med att stärka upp infrastrukturen i Göteborg ytterligare och göra det på ett klimatsmart sätt. Genom att bygga datacentret i olika moduler blir det enkelt att kunna växla upp kapaciteten i takt med att behoven ökar, säger Thomas Wunger, ansvarig för datacenter på Coromatic.

Folksam tar id-hjälp av Acando

Konsultbolaget Acando ska uppgradera försäkringsbolaget Folksams plattform för identitetshantering. Med den nya plattformen ska det bli enklare för Folksam att hantera behörigheter. Den IAM-plattform som fanns på plats hos försäkringsbolaget tidigare hade uppnått sin beräknade livslängd.

– Vi är glada över det förtroende vi fått att tillsammans med Folksam skapa ett uppdaterat system som är anpassat efter verksamhetens behov där en effektivare arbetsrutin möjliggörs, samtidigt som en högre säkerhet i linje med GDPR direkt uppnås. Vi ser också att denna systemuppdatering bäddar för ett framtida arbete mot ytterligare förbättring och ökat användande både internt och externt i bolaget, säger Jannicke Bjurselius, projektledare på Acando.

Veeam köper AWS-backup

Veeam köper N2WS för 42,5 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 340 miljoner kronor. N2WS jobbar med backup i Amazon Web Services molnmiljö. Bolaget har kontor i USA, Israel och Skottland, och kommer framöver att verka under sitt eget varumärke, men med tillägget A Veeam Company.

– I takt med att företag flyttar allt större datamängder till det publika molnet, blir behovet av robust och intuitivt dataskydd och tillgänglighetslösning nödvändigt. Genom att kombinera Veeams förmåga att skydda virtuella, fysiska och molnmiljöer med N2WS ledande dataskydd för AWS, har vi en stark lösning för att ge det digitala företaget vad det behöver, säger Peter McKay, vice vd på Veeam.

MSC byter namn

Det börsnoterade konsultbolaget meddelade i veckan att man kommer att byta namn. En extra bolagsstämma hölls den 16 januari, och då beslutades det om namnbytet. Det nya namnet kommer att vara Empir Group, vilket hämtas från ett bolag med samma namn som förvärvades för ungefär ett år sedan.

Motala nästa för Idas arkiv

Addnodebolaget Ida Infront ska leverera e-arkiv till Motala kommun. Avtalet har tecknats på fem år och innefattar Ida Infronts produkt Iipax Archive med tillhörande tjänster.

– Nu ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt digitalisering av kommunens processer med högre effektivitet, bättre service och ökad tillgänglighet av vår information och med vetskap om att våra handlingar kommer att få en trygg förvaring i Ida Infronts e-arkivslösning, säger Malin Ekenberg, kommunarkivarie på Motala kommun.

– Vi välkomnar varmt Motala kommun till den stora grupp av kommuner som nu använder Iipax Archive. Vi ser att flera andra kommuner står i begrepp att upphandla e-arkiv och att vår produkt är väl positionerad för deras behov, säger Stefan Jonegård, vd på Ida Infront.

Mer Zetup i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun har förlängt sitt avtal med Zetup i ytterligare tre år. Det innebär att Zetup fortsätter vara kommunens strategiska partner inom it-tjänster. Det innebär att man ska fortsätta utveckla applikations- och systemdrift, servicedesk och teknisk support samt arbetsplatstjänster till kommunens anställda och dess verksamheter.

– Sedan samarbetet inleddes 2012 har Zetup och Upplands-Bro kommun gemensamt tagit stora kliv framåt för att nå kommunens mål och strategier. Zetup har bidragit till att utveckla kommunens plattform för förenklad it-användning och tillgodosett behoven hos såväl kommunens medarbetare som invånarna, säger Johan Hedberg, it-chef på Upplands-Bro kommun.