Säkerhetsfrågor har alltid varit heta i branschen, men frågan är om det inte är hetare än någonsin just nu. Konsultjättar, nischade säkerhetsbolag, revisionsbyråerna och även de klassiska återförsäljarna, alla samlas de nu kring den kokande säkerhetstjänstegrytan.

I år beräknas den svenska marknaden för säkerhetsrelaterade tjänster växa med 10,2 procent jämfört med 2017. Och för Norden är den väntade tillväxten i år något högre, 10,3 procent. Och då ska man betänka att även 2017 var ett kanonår, med en tillväxt på 9,8 procent i Sverige och 9,7 procent i Norden. Det visar IDC:s siffror.

Martin Sundblad, analyschef på IDC, säger att det just nu är många faktorer som påverkar utvecklingen åt samma håll.

– GDPR är så klart det viktigaste, men PSD2 är också en drivande faktor, och det här gör att säkerhetsfolket jublar. Säkerhet är ju delvis en it-fråga, men det är kanske ännu mer en ledningsfråga. It har kanske legat lågt på agendan tidigare, men nu får man gehör för de här frågorna på ett helt annat sätt än tidigare, säger han.

Läs också: Tuff fajt väntar på säkerhetsmarknaden när Atea spänner musklerna

I IDC:s undersökningar om vilka frågor marknaden anser vara viktigast ligger säkerhet alltid högt upp. Och när det gäller molnet ligger frågan som i särklass viktigast.

– För molnet blir det väldigt påtagligt. Nu när man har kommit en bit på väg börjar många inse att de har en väldigt komplex molnmiljö. Det märks framför allt när du plötsligt ska börja orkestrera din molnmiljö. De kan vara väldigt kostnadseffektiva, men det finns också en väldig komplexitet när det gäller säkerheten, säger Martin Sundblad och konstaterar att det är helt naturligt att mer resurser läggs där.

– Alla ser att det är en marknad som växer. Rädsla är en väldigt stark drivkraft, och om man dessutom får stöd i utvecklingen av regulatoriska myndighetskrav, då är det läge att investera. För investerare, som ofta är sex till tolv månader efter, har det verkligen gått upp nu att det är en marknad som kommer att växa, och då är det naturligt att man börjar investera eller köpa företag.

Och ute bland de olika företagen slipas det säkerhetsknivar för fullt på olika sätt. För Saabägda teknikkonsulten Combitech inleds året med att utvidga verksamheten så att man täcker ytterligare ett nordiskt land. Och det som etableras i Danmark är inledningsvis en ren säkerhetsverksamhet.

– Här fokuserar vi först och främst på cybersäkerhet. I dagsläget är vi sex personer, men vi tror att vi kommer att vara tio till tolv personer i mars. Målsättningen är att växa ganska kraftigt på kort tid, säger Pernilla Rönn, affärsområdeschef för Cyber Security på Combitech om tågandet över sundet.

Pernilla Rönn, affärsområdeschef för Cyber Security på Combitech
Pernilla Rönn är affärsområdeschef för Cyber Security på Combitech.

– Största delen av vår verksamhet finns i Sverige. Sedan tidigare finns vi även i Norge och Finland, och då är det ett naturligt steg i vår nordiska satsning att gå in i Danmark. Vi tror att det finns ett behov vi kan fylla på den danska marknaden. Vi har jobbat med säkerhet länge, och tror att vi kan tillföra något nytt. Vi upplever att det finns ett sug i den danska marknaden både från den privata och den publika sektorn.

Läs också: Passa er, it-konsulter – nu kommer revisorerna

Totalt har Combitech 240 personer i Norden som jobbar helt med it-säkerhet. Av dessa sitter den absoluta majoriteten, runt 185 i Sverige, men konkurrensen hårdnar som sagt i Norden, och kommer från flera håll. Pernilla Rönn säger så här om konkurrenssituationen i Norden.

– Det finns många konkurrenter i Norden. Managementkonsulterna, revisionsbyråerna och Atea, men vi upplever att vi har en bredd som inga av våra konkurrenter har. Vi har ett arv som sträcker sig tillbaka till 50-talet, då vi började arbeta med säkerhetsfrågor kopplat till ett lands försvar. Utifrån det har vi byggt vidare och skapat en tjänsteportfölj som ständigt utvecklas och förnyas, konstaterar hon.

Per Wallentin, vd på Knowit, vittnar också om att säkerhetsmarknaden gått från het till glödhet. Och att det är många faktorer som gemensamt pekar i samma riktning har gjort att man tittar på nya sätt att angripa marknaden.

Per Wallentin
Per Wallentin.

– Det finns mycket att göra och ganska ont om folk. Det har vuxit fram och vi har varit ganska framgångsrika inom det området de senaste åren, säger han.

Den största delen av bolagets säkerhetsexperter är samlade i dotterbolaget Knowit Secure, som idag är 55 personer. I allt högre grad har de olika dotterbolagen börjat samarbeta på säkerhetsmarknaden. Inte minst har det ganska nystartade Knowit Digital Law fått en allt viktigare roll.

Läs också: Nya lagar sätter press på företagen – svettigt 2018 för it-juridiken

– Det är ett nytt dotterbolag som jobbar med juridiska tjänster, så idag har vi både juridisk kompetens och teknisk kompetens. Det är egentligen inte tekniken som är i centrum kopplat till digitaliseringen, utan det är människorna. Det är människorna som använder tekniken som skapar nya möjligheter, och sedan måste det regleras. Och när de frågorna ska hanteras så blir säkerhet och juridik allt mer kopplade till varandra, säger Per Wallentin och exemplifierar med ett ämne som är extra hett på Knowit just nu:

– Ett konkret exempel på kopplingen teknik och människa är AI. Just AI har så mycket möjligheter och är extremt kraftfullt i förändringen av gamla affärsmodeller. Det höjer också riskerna om något går fel, vilket gör att säkerhet i AI-implementationer är mycket viktigt och de här frågorna blir högst relevanta.