I förra veckan kom en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm. Där döms Södertälje kommun att betala en straffavgift på 425 000 kronor. Orsaken är att man, enligt domen, har brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU, när man inte annonserat att det nya avtalet var på väg att tecknas.

Det är Konkurrensverket som dragit Södertälje kommun inför rätta. Konkurrensverket pekar på att avtalet med Tieto Sweden Healthcare & Welfare otillåtet förlängdes i november 2016. Kontraktet var värt fem miljoner kronor på två år och överstiger därmed gränsen för direktupphandling.

Och eftersom inga särskilda skäl har angivits till varför man inte har annonserat det nya avtalet ska det, enligt Konkurrensverket, bedömas som en otillåten direktupphandling.

Den tidigare upphandlingen mellan parterna gjordes 2012 och tilldelningsbeslut lämnades i januari 2013. Avtalsperioden löpte ut 28 februari 2016, men det fanns möjlighet att förlänga med ett plus ett år. En sådan förlängning hade dock bara sträckt sig till den 28 februari i år.

Läs också: Nytt jättebygge ska hjälpa konsulter mot bostadsbristen

Men någon sådan förlängning blev alltså aldrig aktuell. Ett nytt avtal slöts alltså redan i november 2016, och det löper till februari 2020, och det är alltså den förlängningen som Förvaltningsrätten i Stockholm nu slår ner på.

Södertälje kommun anser inte att man har gjort något fel. Eftersom kommunens it-drift varit outsourcad sedan 2009, och eftersom Tieto just nu är driftleverantör ville kommunen undvika att ett eventuellt byte av it-driftleverantör inte kolliderade med upphandling av ett nytt verksamhetssystem. Och därför ansåg man det tidigare avtalet om verksamhetssystem behövde förlängas.

Den invändningen godtas dock inte av rätten, som går helt på Konkurrensverkets linje.

Tvärtom konstaterar man i domen att otillåten direktupphandling är en av de allvarligaste överträdelserna av LOU. Och att Södertälje kommun vid ett tidigare tillfälle dömts för samma sak ses inte direkt med blida ögon.

Läs också: Investeringar i cybersäkerhet spikrakt uppåt – omsätter miljarder

Och kommunens argument om att vilja undvika kolliderande upphandlingar föranleder ingen annan bedömning. Tvärtom anses det ha legat inom kommunens kontroll, och det nya avtalet som tecknades 2016 har ”inte föregåtts av synnerligen brådska eller av en situation där endast en leverantör kan fullgöra kontraktet”.