Molntjänster är inte längre något som företag börjar använda för att alla andra gör det. De har numera en självklar plats för många företag som drar nytta av dess fördelar och tjänsterna mognar allt eftersom. Infoworld har sammanställt några av de vanligaste användningsområdena för Amazons (AWS) molntjänster och vad du som kund bör tänka på för att inte hamna i dess fällor.

Några år har gått sedan molntjänster började dyka upp på marknaden och allt fler företag utvecklar strategier för att flytta allt eller delar av sin it-infrastruktur ut i molnet. Att komma dit har däremot inte varit utan problem. En undersökning från IDG Research visar att så mycket som 40 procent av tjänster som en gång flyttats ut i molnet har flyttats tillbaka under det egna taket av olika skäl. Trots det har molntjänster numera en självklar plats för de som lärt sig utnyttja deras flexibilitet och snabbhet på rätt sätt.

Läs också: Så ska AWS satsa i Norden: ”Vi fortsätter expandera”

Amazon Web Services, AWS, är i dag den mest populära molntjänstplattformen. Den här guiden för hur du använder de olika verktygen förutsätter att du använder containertjänsten EC2, lagringstjänsten S3 och Data Transfer, vilket utgör grunden för de allra flesta användningar av AWS.

AWS för devops, utveckling och testning

Det är enkelt för utvecklare att starta en instans, utveckla, testa koden och sedan stänga av instansen snabbt. Utmaningen ligger i att hålla koll på användningen och stänga av instansen när den inte används.
Grunden är AWS Developer Tools, som är en uppsättning av fyra olika tjänster för att underlätta för utvecklare:

  • AWS CodeCommit används för att lagra kod i privata Git-repon.
  • AWS CodePipeline för integrationstestning och leverans.
  • AWS CodeBuild för att bygga och testa koden.
  • AWS CodeDeploy för att automatisera driftsättningen.

Appar som utvecklas med hjälp av Developer Tools kan köra både i AWS och lokalt. För de lite mer avancerade användningsområdena erbjuder Amazon även flera andra utvecklingsrelaterade tjänster.

Amazon Elastic Container Service är en skalbar och snabb containerplattformstjänst med stöd för Docker-containrar.

AWS Lambda finns för de som vill experimentera med serverlösa plattformar. Lambda har stöd för nästintill alla applikations- och backendvarianter och låter dig köra kod utan att behöva hantera servrar.

Amazon erbjuder även två tjänster för vad som kallas Infrastructure as Code (IAC). Det innebär att virtuella maskiner byggs och hanteras med kod snarare än med mindre flexibel skriptning.

Utöver de ovannämnda tjänsterna finns även verktyg för att förvalta sina projekt i form av två tjänster.

AWS CloudFormation ger utvecklare och systemadministratörer mallar för att skapa och förvalta sina AWS resurser, med möjlighet att förbereda och uppdatera dem vid behov.

AWS OpsWork är en konfigurationshanterare som använder tjänsten Chef, en automationsplattform som behandlar servrarinställningar som kod. Appar driftsätts antingen på en EC2-instans eller in-house.

Allt ovan kan kan byggas på AWS nätverkstjänster för att kopiera den lokala miljön. Med Amazon Virtual Private Cloud som låter dig driftsätta i ett egendefinierat virtuellt nätverk för att kunna likna den lokala miljön så mycket som möjligt.

Slutligen finns det även en AWS-tjänst för att undvika stora, oförutsedda kostnader i AWS CloudWatch. I CloudWatch kan man hålla kolla på nätverkstrafik, diskanvändning och cpu-användning och ställa in tröskelvärden där tjänsten kommer varna när kostnaderna skenar iväg för mycket.

AWS för arkivering och katastrofhantering

Att ha bra backuplösningar är en viktig del i alla it-projekt och även här har Amazon en molntjänst till hjälp i form av Glacier. Dessvärre är det även ett av de svagaste erbjudanden i Amazons molnerbjudande.

Med Glacier lovar Amazon nästintill hundraprocentig driftsäkerhet såväl som möjlighet att göra analys på datan. Att lagra sin backupdata i Glacier är även relativt billigt, drygt 3 öre per gigabyte i månaden. På ytan kan Amazons Glacier verka rimligt för att lagra backuper i.

Tjänsten är framförallt bra för att lagra data, men inte nödvändigtvis lika bra när det kommer till att hämta den. Endast fem procent av den lagrade datan kan hämtas gratis. Efter det börjar det kosta, och det kan dra iväg snabbt.

Glacier är dessutom, som namnet antyder, inte speciellt snabbt. En frågan om att hämta data kan ta upp till en dag att genomföra.

För ren arkivering av data kan Amazon Glacier vara ett rimligt alternativ, men om det är en backuptjänst man är ute efter, där möjligheten att hämta data är minst lika viktig som att lagra den, kan det vara lämpligt att hitta andra molntjänster med bättre erbjudanden för det.

AWS för dataanalys

Letar man efter molntjänster för att kunna analysera data har Amazon även verktyg för det. Framförallt handlar det om tjänsten Athena, som har stöd för datanalys det egna S3-molnet. Athena har stöd för flera olika format av data, bland annat ORC, Json, CSV och Parquet.

Läs också: AWS vill demokratisera AI - ”tekniken ska vara tillgänglig för alla”

Förutom Athena finns även QuickSight, ett BI-verktyg som kan analysera och visualisera kunddata från flera olika källor utöver Amazons egna tjänster, till exempel Salesforce och Oracle. För mer avancerad BI-användning finns Redshift, en klusterdatabas som lämpar sig bra när det handlar om stora datamängder som behöver analyseras.

Amazon har gott om verktyg för att analysera data, men framförallt för de som även utnyttjar Amazons andra molntjänster och lagrar sin data där. Har man däremot behov av att skicka upp data för analys till Amazon, och få tillbaka ett resultat, rekommenderas inte Amazons analystjänster. För de som vill göra så finns möjligheten, men det blir även väldigt dyrt väldigt snabbt.

AWS för pop-up-applikationer och webbsidor

För de som behöver lansera en hemsida kan behoven se lite olika ut. Det kan handla om en sida som regelbundet kommer uppdateras och leva under lång tid, eller så kan det handla om kampanjsidor eller produktsidor inför en lansering där det mesta av trafiken kommer komma under en kort tid. I bägge fallen har Amazon en molntjänst som passar.

För små och medelstora webbsidor eller applikationer finns The Simple Website Hosting, som kommer med ett CMS, som Wordpress, en e-handelsplattform i form av Magento, eller en vanlig LAMP-stack. Det räcker för de flesta, men de som räknar med mycket trafik, även på lång sikt, har begränsade mmöjligheter att skala upp kapaciteten på servern vid behov eftersom den här tjänsten inte kan skala över fem servrar.

För det finns i stället Enterprise Web Hosting, som kan skala över flera servrar och även minst två datacenter, vilket ger mycket kapacitet och lastbalansering. Med Enterprise Web Hosting får man även möjlighet att utnyttja ett CDN-nätverk i form av CloudFront.

Utöver det erbjuder Amazon även Lightsail, vilket är deras tjänst för att få en virtuell privat server att jobba med, med hög skalbarhet

Artikeln är publicerad tidigare