43 procent av alla privata tjänstmän arbetar ofta eller alltid samtidigt som de är hemma med sina sjuka barn – det som brukar kallas för att vobba, enligt en undersökning från fackförbundet Unionen.

Det är en ökning med tio procent på tre år.

Och bland de grupper som sticker ut finns personer som arbetar inom it och telekom – där är det 57 procent som ofta eller alltid vobbar när deras barn är sjuka.

Andra grupper som sticker ut är chefer där 57 procent vobbar och storstadsbor där 46 procent vobbar – i Stockholms län är det uppe i 50 procent.

Läs också: Undersökning: Svenska buggjägare drar in dubbelt så mycket i lön som utvecklare

Generellt handlar det om att man vill hinna med sina arbetsuppgifter – det uppger sju av tio av dem som vobbar. Fyra av tio vobbare skulle hellre slippa och kunna vabba i stället, bara ägna sig åt sitt sjuka barn. Men av dem som inte har möjlighet att vobba kastas också en del avundsjuka ögonkast – tre av tio skulle vilja ha den möjligheten.

Samtidigt är många av dem som är hemma med sjukt barn utan att jobba tillgängliga för jobbet – 58 procent uppger det. Hur stor den andelen är för it-proffsen framgår inte av undersökningen, men för chefer sticker den siffran upp till 69 procent.