Två av de stora molnjättarna, Amazon Web Services, AWS, och Google är redan i full gång med sina planer att bygga stora anläggningar i Sverige. Hos deras främsta molnutmanare, Microsoft, lyser dock planerna med sin frånvaro. Och det har fått Microsofts partnerled att undra, inte minst eftersom den alltid lika aktuella frågan om var data ska lagras fått nytt bränsle efter sommarens turer med Transportstyrelsen.

Marknaden för publika molntjänster i Sverige kräver sin definition. Men tittar man på de delar som kallas IaaS (Infrastructure as a service) och PaaS (Platform as a service), som innefattar servrar, operativsystem och nätverk, så är AWS dominant idag med en marknadsandel på 32 procent. Det visar siffror från analysföretaget IDC. Tvåa på marknaden är Microsoft med 9 procent, och Google tar bronsplatsen med 4 procent, knappt före IBM, vars siffra också rundas av till 4 procent. På femteplatsen hittar vi Teliaägda Cygate med 3 procent.

Läs också: Så ska AWS satsa i Norden: ”Vi fortsätter expandera”

De IDC-siffrorna inkluderar inte hosting, det vill säga det som ligger kvar inom kundens brandväggar, eller de delar där servrarna är dedikerade till en viss kund, det som oftast kallas private cloud. Inte heller SaaS (Software as a Service), det vill säga applikationer och system, ingår i den rangordningen.

– Vi ser att marknaden för publik IaaS/PaaS är mycket fragmenterad i Sverige, och att det finns stora möjligheter till konsolidering i marknaden. Ett nytt EU-direktiv Free Flow of Data, FFOD, kommer också att spela in, där det inte ska vara tillåtet att diskriminera en leverantör där datacentret ligger utomlands. Det kommer att gynna de stora spelarna som har skalfördelar, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC.

Men även om det skulle bli förbjudet att diskriminera en leverantör för att datacentret ligger utomlands finns det så klart fördelar för en molnleverantör att vara lokalt representerad med ett eget datacenter. På en ny marknad med tuff konkurrens är det givetvis viktigt att positionera sig.

Det kan som sagt handla om önskemål från kunder, men det finns även rent tekniska fördelar med att datacentret är nära och inte minst skapar det uppmärksamhet och ett mer positivt klimat för partnerledet.

– Det där är en komplex fråga, men spontant tycker jag som gammal Microsoftare att det borde vara dags att göra som de andra, köp upp lite hektar och kör nu, säger Anders Grönlund, som är Microsoftansvarig på Atea.

Anders Grönlund
Anders Grönlund.

– Google kommer in och köper upp i Horndal i min hemkommun Avesta. Det är det bästa som hänt i Horndal sedan järnverket slog igen 1975. Och nu när AWS och Google kommer så blir det konkurrens. Jag gissar att det kanske finns planer på att bygga något, eller att Microsoft åtminstone har ett businesscase där de tittar på det.

Atea har satsat stort på att bygga den lokala varianten Azure Stack hemma i Norge. I Sverige har man inte valt en lika entydig modell. Anders Grönlund konstaterar att det utvecklats olika Azure-alternativ i olika länder.

– I Tyskland finns det legala krav om att data ska lagras lokalt. Där har Deutsche Telekom ett eget datacenter för Azure-teknologi, men det är ett datacenter utan koppling till Microsoft, säger han och konstaterar att kunderna är allt mer medvetna om säkerhetsfrågor och den geografiska hanteringen av data idag.

– Sedan Transportstyrelsen vill man inte ta några risker, så inom stat och kommun kommer frågan både en och två och tre gånger.

Mikael Noaksson, operativ chef på Advania, konstaterar också att kunderna gärna ser att lagringen sker i Sverige, även om det inte alltid är ett uttalat krav. Men sådana krav förekommer också.

– Det är inte ovanligt, inte minst inom offentlig förvaltning. Sedan kan man väl säga att oavsett skallkrav ser man det aldrig som negativt att data ligger i Sverige, säger han.

Har de kraven blivit vanligare efter turerna med Transportstyrelsen?
– Det är svårt att bedöma. Vår uppfattning är att man generellt har högre fokus mot säkerhetsaspekterna än tidigare och i det även hur data hanteras och lagras, men tror inte just händelserna kring Transportstyrelsen är primär orsak till det. Ökad medvetenhet generellt, legala krav som GDPR och att minimera risk står högt på de flesta företag och organisationers agendor ger sammantaget it-säkerhet större fokus.

Läs också: Datacenterjätte gör ny storsatsning i Stockholm

På Advania är det oftast hybridmodellen som står i centrum när man pratar lagring.

– I de absolut flesta fall där det råder specifika krav på var och hur data ska processas och lagras så är det inte samtidigt ett krav att det måste vara i ett publikt moln. Generellt ser vi hybrida modeller, alltså beroende på kundens krav och typ av applikationer att vissa delar av miljön passar i det publika molnet medan andra gör sig bäst hanterat hos en lokal operatör i ett privat moln, säger Mikael Noaksson, men konstaterar också att det kommer att finnas fördelar för den molnleverantör som finns på plats.

– Hos de flesta kunder där vi har ett kontraktuellt ansvarsförhållande ingår både publika och privata molntjänster i vår leverans, där vi tar ett helhetsansvar. Men i det fall Microsoft och AWS har en likvärdig tjänst och en av dem erbjuder att data hanteras i Sverige så är det rimligen en fördel då vissa kunder har det kravet.

Vad säger man då på Microsoft om situationen där såväl AWS som Google har planer på lokal närvaro i Sverige?

– Microsoft undersöker kontinuerligt möjligheten att expandera med nya datacenter i olika länder och regioner. EU är en öppen digital marknad och det spelar mindre roll om datan lagras i någon av våra 34 regioner med datacenter, i exempelvis Storbritannien, Tyskland, Holland, Irland, eller i ett datacenter här i Sverige, säger bolagets pr-chef Johanna Snickars och framhåller naturligtvis Azure Stack som ett starkt lokalt alternativ.

– Det finns inte några övergripande juridiska krav på att svensk information ska lagras innanför Sveriges gränser. Men för de som lägger stor vikt vid att företagets information ska lagras inom Sverige kan man genom Azure Stack bygga lokala Azure-moln.