Tillväxten under 2017 var en besvikelse konstaterar H&M:s vd Karl-Johan Persson i en inledande kommentar av bolagets bokslutskommuniké som släpptes i dag.

Han pekar på hur digitaliseringen nu gör att modebranschen förändras snabbt och framhåller att medan onlineförsäljningen utvecklas väl är försäljningen i de fysiska butikerna svag. Men han skriver samtidigt att H&M är väl rustat att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Läs också: Enorm global tillväxt för blockkedjan – miljarder investeras när testerna blir skarpa projekt

Vid sidan av att företaget satsar på att utveckla sin e-handel så aviseras också en mängd tunga investeringar i ny teknik och Karl-Johan Persson skriver att bolaget ska investera ännu mer i avancerad dataanalys och AI, där man ser en stor potential inom alltifrån sortimentsplanering till varuförsörjning och försäljning.

Dessutom ska det investeras ytterligare på att bygga skalbara och stabila plattformar, snabbare utveckling av olika kundapplikationer och användningen av molnet, rfid och 3D ska utökas.

Läs också: Från lånecyklar till busstidtabeller – nu öppnas all trafikdata upp

Satsningarna är så pass omfattande att bolagsstyrelsen kommer att erbjuda aktieägarna en plan för hur de ska kunna återinvestera sin utdelning i nyemitterade aktier. Hur den planen ska se ut kommer dock att kommuniceras senare.