All trafik på internet ska behandlas likvärdigt av internetleverantörerna enligt EU:s regler om ett öppet internet. Men nu misstänker Post- och Telestyrelsen, PTS, att Tre bryter mot det genom att de kunder som har Blackberry måste betala en avgift för att deras dataöverföring som mejl och surf ska fungera.

PTS har nu skickat ett antal frågor till Tre som ska besvaras senast 19 februari.

– Vi vill få en avtalsgenomgång, få veta om det här tillämpas och i så fall få en förklaring på varför och hur de tycker att det går ihop med EU:s regler, så att de får chans att motivera det, säger Emma Närvä som är enhetschef på PTS konkurrensavdelning.

Läs också: Telia vill ta tvisten om ”fri surf” till EU-domstolen

Även Telenor har haft begränsningar för sina kontantkortskunder där tjänsten inte kunnat använda ip-telefoni och internetdelning. Men efter PTS påpekande har Telenor meddelat att de ska stryka de villkoren.

– Vi har hanterat de här ärendena parallellt men Telenor var väldigt snabba och svarade med vändande post, säger hon.

För ett drygt år sedan slog PTS fast att Telias erbjudande om att erbjuda fri surf till sociala medier och streamingtjänster även efter att kunderna nått sitt datatak är ett brott mot nätneutraliteten. Det beslutet har dock överklagats av Telia och har ännu inte avgjorts i förvaltningsrätten.

Läs också: New York tar fajten för att skydda nätneutraliteten

I samma veva som PTS slog ner på Telia granskades ett liknande erbjudande från Tre men den gången valde Tre att frivilligt justera sitt erbjudande efter PTS påpekande.