Allt fler företag funderar på IoT-satsningar. Tekniken mognar och standarder för att koppla samman olika komponenter växer fram. Och IoT ses som en kommande stark trend. Men det finns ännu ingen given form för hur IoT-projekt ska se ut.

Frågorna är många, till att börja med vem som ska ta ansvar för att driva ett IoT-projekt. Krävs det att kunden tar ett helhetsgrepp och styr skutan? Eller kan man lägga ut projektet på en ”totalentreprenör”?

Läs också: Här är it-kompetenserna som är svårast att hitta just nu

Ska man köpa all mjukvara, all hårdvara (traditionella datorer, nätverksutrustning, sensorer och liknande), alla tjänster (som arkitekturdesign, utveckling och konfiguration), samt den tekniska support som krävs under drift (inklusive fälttekniker) från en leverantör?

Jayraj Nair.
Jayraj Nair, IoT-chef på Wipro.

Jayraj Nair som är IoT-chef på den indiska konsultjätten Wipro har kanske inte ambitionen att vara enda leverantör i IoT-projekt, men i alla fall att vara inblandad i så stor del av projekten som möjligt. Man kan sammanfatta hans beskrivning av hur det faktiskt ser ut i IoT-projekt i dag med att det ser olika ut för alla aspekter, i olika projekt.

– Kunderna köper inte allt som behövs för ett IoT-projekt från en enda leverantör. Det ser olika ut i varje projekt. Ibland har vi en ledande roll och har underleverantörer. Ibland är vi underleverantör, förklarar Jayraj Nair.

Han framhäver dock en stor bredd som en fördel för Wipro, så ambitionen att bli en totalleverantör finns definitivt.

Det är inte bara strukturen vad gäller leverantörer av produkter och tjänster som skiljer sig åt mellan IoT-projekt. Även syftena med projekten varierar. Ibland ligger fokus på att få till en grundläggande hantering av data som genereras av IoT-enheter, ibland är man mer intresserade av att snabbt bygga avancerade analyslösningar.

– Men hög datakvalitet bör alltid vara prioriterat, säger Jayraj Nair.

Vilka typer av IoT-projekt är det som är heta i dag? Jayraj Nair lyfter fram tre områden som det är mycket aktivitet inom just nu:

  • Resurshantering (asset management). Horisontella lösningar som täcker olika branscher och vertikaler (lösningar anpassade för specifika processer i specifika miljöer). Det handlar främst om att hålla reda på tillgångar, som maskiner.
  • Uppkopplad sjukvård. Här har utvecklingen tagit fart snabbt, bland annat beroende på att sjukvården har tämligen ny utrustning som är jämförelsevis enkel att koppla ihop med annan utrustning.
  • Uppkopplade försörjningskedjor (supply chains). Här handlar det ofta om att hålla reda på varor som fraktas i olika steg.

Hur ser det ut för Wipro i Sverige, vad gäller IoT?

Carl-Henrik Hallström
Carl-Henrik Hallström, Carl-Henrik Hallström, Nordenchef på Wipro

– Just nu har vi två IoT-projekt i gång i Sverige. Vår strategi är att vara systemintegratör i IoT-sammanhang, säger Carl-Henrik Hallström, Nordenchef på Wipro.

Att det finns ett behov av systemintegratörer inom IoT står klart när man inser hur vildvuxen plattformsfloran inom området är.

Läs också: Tio tekniktrender som kommer att prägla 2018

– Det finns 450 olika typer av tekniska plattformar att hålla reda på, säger Jayraj Nair.

Wipro har stora förhoppningar om tillväxt inom IoT:

– Om ett år kanske vi har tio projekt i gång i Sverige, säger Jayraj Nair.