När SAP rapporterar för 2017 visar det sig att företagets molnintäkter är på väg att gå om de traditionella licensintäkterna. Bill McDermott som är vd på SAP räknar med att molnintäkterna kommer att gå om de traditionella redan i år, skriver IDG News.

Läs också: SAP spänner musklerna i molnet – köper säljstöd för 19 miljarder

Molnintäkterna, prenumerationer och support, uppgick till 3,77 miljarder euro, cirka 37 miljarder kronor. Det kan jämföras med intäkterna för traditionellt licensierad mjukvara som uppgick till 4,87 miljarder euro, cirka 47,9 miljarder kronor.

Värt att notera är att nya molnaffärer ökade med 26 procent under året, till 1,45 miljarder euro, cirka 14,3 miljarder kronor.

SAP:s mål är att molnintäkterna ska ha nått mellan 8 och 8,5 miljarder euro 2020. Företagets tolkning av förra årets resultat är att man ligger bra till för att nå det målet.

Läs också: Nu ska Google gå på molnoffensiv i Sverige

Sammanlagt uppgick intäkterna för 2017 till 23,5 miljarder euro, cirka 231 miljarder kronor. Det var en ökning på sex procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev 4,9 miljarder euro, cirka 48,2 miljarder kronor.

I övrigt kan det noteras att antalet kunder av SAP:s nyaste affärssystem S4 Hana ökade med 46 procent, till 7 900. Sammantaget får man lov att säga att SAP klarar sig helt okey, vad gäller omställningen från att vara en traditionell mjukvaruleverantör, till att bli ett modernt molnföretag. Förutom egen tillväxt bidrar företagsförvärv till det.