Högkonjunktur och huggsexa om högutbildade skapar problem för den statliga sektorn att rekrytera. Så kan bilden av statens kompetensförsörjning som ges i Arbetsgivarverkets senaste konjunkturbarometer sammanfattas.

Problemet är inte nytt. Andelen myndigheter som haft brist på lämpliga sökande har trendmässigt ökat sedan 2005, enligt barometern.

Sedan 2011 har just it-kompetens stuckit ut som ett område där en majoritet har svårt att rekrytera. Och i de senaste sex mätningarna, det görs en varje halvår, har it-verksamhet varit det enskilt största problemområdet. För ett år sedan uppgav 60 procent att de hade svårt att finna lämpliga sökande till sin it-verksamhet.

Läs också: AI ska förutspå när dina anställda säger upp sig

Sedan dess har barometern delat kategorin i två. I den ena – it-drift, underhåll och support – har bristen sjunkit något det senaste halvåret och 29 procent uppger sig ha svårt att hitta kvalificerad personal.

Sorgebarnet är it-systemutveckling och systemförvaltning där över hälften, 51 procent, har svårt att hitta folk. Något som, enligt Arbetsgivarverket är “särskilt oroande eftersom digitaliseringen och effektiviseringen av den statliga sektorn är nära knuten till den här personalgruppen”.