– Det här är en rolig tid att vara jurist och advokat, säger Charlotta Kronblad.

Hon är själv jurist och just nu doktorand på Chalmers, där hon skriver om hur digitaliseringen stöper om advokatrollen och advokatbyråernas affärsmodeller.

– Fortfarande är det en del bläddrande i pärmar ute på advokatbyråerna. Men det är på väg att ändras. Nu finns det it-stöd som kan göra arbetet mycket snabbare och effektivare, säger hon.

Också sånt som gäller generiska uppgifter som att skriva avtal digitaliseras.

Men själva effektiviseringen och tidsbesparingen i sig är inte något egentligt incitament för advokatbyråerna, där grundbulten är att ta betalt per timme.

– Det utmanar branschlogiken. Om timmarna blir färre så måste man ta mindre betalt och det gör att man nu måste tänka om kring hur man säljer sina tjänster. Skapa nya affärsmodeller.

Läs ocksåGDPR och internet of things – fem saker du behöver känna till

Charlotta Kronblad beskriver hur hon själv upplevde när det kom in allt mer it-stöd under den tid hon arbetade ute på advokatbyrå.

– Men senare jobbade jag som bolagsjurist på Volvo Group och mer dedikerat med teknisk utveckling och digitala plattformar för knowledge management, och där blev det ju så tydligt att när man implementerade liknande system så sparade företaget pengar. Så där såg man nyttan av digitala lösningar på ett helt annat sätt.

Ännu har inte skiftet fått fullt genomslag, men hon konstaterar att det finns indikationer på att advokattjänster kring företags­samman­slagningar och uppköp, M&A, inte längre är de kassakor de varit.

– Istället sker det ett skifte där processjuridiken, som är svårare att digitalisera och där advokaten exempelvis behöver vara fysiskt närvarande i rättssalen, blir mer lönsam.

Digitaliseringen driver fram en förändring av advokatbranschen där de stora byråerna hakar på trenden genom nya typer av samarbeten och partnerskap.

Ett exempel som Charlotta Kronblad pekar på är ett samarbete mellan advokatbyråerna Lindahl, Maqs, VQ Legal och IBM som ska ta fram ett AI-verktyg för analys av svenska aktieägaravtal.

Konkurrensen på marknaden är störst när det gäller de medelstora byråerna, men trots det tror Charlotta Kronblad inte att det kommer att ske någon större utslagning där. Snarare kommer det att leda till att fler byråer nischar in sig på specifika områden.

Läs ocksåOpen source firade 20 år i helgen – men vem myntade begreppet?

Trots att affärsmodellerna behöver anpassas för att digitaliseringen i sig ska vara lönsam för advokatbranschen så sker den, om än inte i rasande fart ännu. Och det hänger också ihop med juristrollen i sig.

– Jurister är i allmänhet reaktiva snarare än proaktiva. De undviker risker och det leder till att det finns en tröghet i implementeringar. Men det är också lite syftet med juridik – den ska råda till eftertanke.

Charlotta Kronblad har också tittat lite på arkitektbranschen som arbetar efter en liknande affärsmodell som advokaterna. Men där går teknikskiftet snabbare och omfamnas i högre grad.

– Det kan säkerligen till stor del också kopplas till yrkesrollen. Medan advokatbyråer består av jurister som främst möter andra jurister i sin yrkesutövning så möter arkitekter många fler yrkesgrupper som entreprenörer och designers och är ute på byggarbetsplatser. Arkitekter är också ofta utbildade på tekniska universitet, och kreativitet ingår i deras yrkesroll och identitet.

Men hon tycker inte att advokater ska oroa sig för att maskinerna kommer att ta över alla deras tjänster.

– Det är rutinarbetet som försvinner medan de roligare arbetsuppgifterna blir kvar. Dessutom är juridiken samhällsbärande och det är positivt att den genom digitaliseringen nu blir billigare och tillgänglig för fler människor.

I takt med att världen blir mer komplex tillkommer också en mängd områden där advokaternas tjänster behövs framöver.

– Marknaden växer. Ta sådant som självkörande bilar, det för med sig ett helt nytt fält av juridik. Och den nya dataskyddslagen är ju oerhört komplex och ger advokater mer jobb. Det kommer helt enkelt ständigt nya rättsområden, nya frågeställningar och nya möjligheter, säger Charlotta Kronblad.