Computer Sweden har tidigare skrivit om att Fujitsu tog hem Stockholms stads upphandling av it-service för skolan. I den upphandlingen ingår dock inte hårdvaran, utan där har staden gjort en separat upphandling.

I det fallet handlar det dock om en förnyad konkurrensutsättning på ett befintligt ramavtal, där fyra bolag finns med. Den kvartetten utgörs av Atea, Caperio (som numera heter Advania), Dustin och Lin Education.

Bara tre av bolagen lämnade in anbud. Från Dustinhåll kom inget anbud alls, och Ateas anbud uppfyllde inte kraven och uteslöts därför från utvärdering. Kvar i racet om att kränga skolhårdvara var alltså Lin Education och Advania.

Läs också: ”Alla måste göra sitt om digitaliseringen av skolan ska ta fart”

Och den 15 januari blev Stockholms stad klar med sitt nya tvåårsavtal. Enligt tilldelningsbeslutet skulle skolornas leverantör bli Lin Education, vars totala utvärderingspris låg på cirka 397 miljoner kronor.

Det var ganska exakt 100 miljoner kronor under Advania. Därefter inväntades avtalsspärren den 25 januari, och inga överklaganden av beslutet lämnades in. Frid och fröjd, kan tänkas? Men själva avtalsskrivandet lät vänta på sig.

Och något skrivet avtal blev det aldrig. Istället gjorde staden igår, den 5 februari, helt om, och valde att ge tilldelningsbeslut till Advania. Ännu återstår dock tio dagars avtalsspärr innan det slutliga avtalet kan tecknas.

Anette Brifalk
Anette Brifalk, Stockholms stad.

I beslutet från igår skriver man att ”Stockholms stad beslutar att rätta tidigare tilldelningsbeslut” och konstaterar vidare att ”Linfre education AB har efter tilldelningsbeslut den 15 januari uppgett att deras leveransanbud är villkorat och ska anses som en oren accept. Leveransbudet uppfyller därför inte ställda krav och ska uteslutas från utvärdering av anbud”.

Anette Brifalk, enhetschef för digital kommunikation på Stockholms stad, förklarar den plötsliga svängningen så här, på mindre byråkratisk svenska:

– Linfre är inte längre aktuella. De har lämnat ett anbud som de inte kan stå fast vid, och då måste vi fatta ett nytt beslut. Det nya tilldelningsbeslutet sker i dag [igår måndag alltså], sedan inträder tio dagars avtalsspärr, säger hon.

Är det vanligt att ni plötsligt får göra helt om?

– Jag vet inte om det är vanligt. Det kan väl hända, men tillhör definitivt inte vanligheterna.

Solveig Ellila Kristiansen
Solveig Ellila Kristiansen, Lin Education.

Att Lin Educations bud låg 100 miljoner kronor under konkurrentens var så klart det som avgjorde till deras fördel i första läget. Men med facit i hand var nog det låga beloppet även en nackdel, det som gjorde att Lin Education fick kalla fötter och drog sig ur.

– Det var en feltolkning. Vi trodde att vi kunde göra en normal lösning, det vill säga som vi brukar göra, säger Lin Educations vd Solveig Ellila Kristiansen.

Den normala lösningen i sammanhanget är den leasingmodell som bolaget brukar använda, men den var alltså inte gångbar i det här fallet.

– Det handlar om hur våra leasingaffärer fungerar. Vi hade helt enkelt tolkat det fel, som att vi kunde göra som vi brukar göra, men vi såg att en av leverantörerna hade blivit förkastad efter att ha gjort så. I den här affären måste man ta in datorerna i bolaget och får inte använda en tredje part, och då kunde vi inte signera avtalet, säger Solveig Ellila Kristiansen.

Läs också: Skolan ska digitaliseras – men regeringens strategi får kritik

Tomas Wanselius
Tomas Wanselius, Advania.

I Advanialägret är det så klart mungipor uppåt och klackar i taket, efter att en halvmiljardaffär man redan räknat bort plötsligt dimper ner igen.

– Det är glädjande och spännande att få den här chansen. Nu avvaktar vi avtalsspärren och hoppas på ett positivt beslut, säger Advanias vd Tomas Wanselius.

På Stockholms stad hoppas man att det nya avtalet snart ska vara i hamn. Även om priset alltid är en tungt vägande faktor, inte minst i det här fallet, så konstaterar Anette Brifalk att man inte ska stirra sig blind på siffrorna i anbuden.

– Vi tittar på anbuden och vad ett kontrakt är värt. Men man ska komma ihåg att alla siffror är fiktiva. Det är en uppskattning, och det går inte att säga hur mycket det blir förrän man vet hur mycket skolorna verkligen beställer, säger hon.