Förra veckans it-haveri på Skatteverket påverkade många, såväl medborgare som medarbetare. Men även om onsdagen var jobbigare än vanligt var det långt ifrån första gången som myndigheten brottas med stora it-problem.

Tvärtom har myndigheten haft ständigt återkommande problem under det senaste året, och det gäller inte minst vid de tidpunkter då många företag ska lämna in uppgifter, i slutet av månaderna. Då har system som alltför ofta legat nere väckt en hel del frustration hos den som ska använda myndighetens tjänster.

It-chef Jan Zetterdahl säger att det finns problem, men att det i förra veckan var av en egen dignitet.

– Det var en isolerad företeelse förra veckan, säger han men förnekar inte att det även har varit fler problem under ett minst sagt jobbigt år.

Läs också: Digitalisering kan frigöra tusen miljarder kronor per år – bara i Sverige

– Det är korrekt såtillvida att vi har haft fler störningar än vi brukar ha för våra e-tjänster. Vi är mitt uppe i en modernisering av vår it-miljö, som till stora delar har varit med i 20–25 år. Det handlar om ungefär 150 system. Vi har fått över 100 system till den nya miljön, och har 50 kvar. Vi räknar med att vara klara med den sista tredjedelen till sommaren. Under hösten har vi framför allt haft störningar kring många av e-tjänsterna som ligger i den gamla miljön, men det kommer förhoppningsvis bli bättre.

jan zetterdahl
Foto: Jeanette AnderssonJan Zetterdahl.

2014 skrev vi om Skatteverkets planer på att göra gemensam sak med Försäkringskassan, vad gäller it-driften. Det blev dock aldrig av. Istället valde Skatteverket att ta fram en ny plattform i egen regi. Då hade man två driftenheter, en hall i Solna och en hall hos Tieto. Enligt vad Computer Sweden erfar har verket fortfarande kvar en del drift hos Tieto i Älvsjö, men är successivt på väg in i två nya datahallar. Exakt hur det fysiska upplägget ser ut vill Jan Zetterdahl inte kommentera.

– Jag kan inte gå in på var de ligger nu, säger han.

Våra uppgifter talar om att ni har två hallar men ett och samma kylsystem till båda, det låter ju lite som att be om problem?

– Det är redundanta system och rent teoretiskt ska det som hände förra onsdagen inte kunna inträffa. Våra nya anläggningar är helt redundanta. De gamla har några år på nacken.

Men stämmer det att ni har samma kylsystem till båda hallarna?

– Nej, vi har separerade kylsystem.

Ångrar ni att ni inte slog er ihop med Försäkringskassan när den frågan var uppe?

– Nej, vi hade ett spännande och bra samarbete, men vi bedömde att det var för hög risk både för oss och för Försäkringskassan. Så vi satte upp en ny plattform.

Nu kör ni i egen regi, har det varit aktuellt att ta in en outsourcingpartner?

– Vi har väldigt samhällskritiska och säkerhetsklassade system, så det har aldrig varit aktuellt att lägga ut på outsourcing.

Läs också: Misstaget som kan kosta skattebetalarna en miljard

Att Skatteverkets it strular slår som sagt hårt mot både medborgare och medarbetare. På Skatteverket har man som sagt länge varit medvetna om de stora problemen. Jan Zetterdahl konstaterar att problematiken ständigt diskuteras i myndighetens ledning, där han själv också sitter med.

– Självklart. Generaldirektören och hela myndighetsledningen är väldigt engagerad i de här frågorna. Vi har en hög medvetenhet och frågorna är ständigt på vår agenda i ledningen. Speciellt när det händer den typen av incidenter som förra veckan. Det vi alltid gör när vi har störningar är att förlänga fristen, säger han.