Projektet som syftar till att utreda om Sverige ska införa en e-krona, för att parera utvecklingen att kontanterna långsamt försvinner från handeln, går in i en ny fas där Riksbanken ska besluta vilket eller vilka teknikspår de ska gå vidare med.

Som Computer Sweden skrev i höstas var intresset från it-leverantörerna om att vara med och bygga plattformen stort redan från början.

Eva Julin som är projektledare för e-kronan berättar att Riksbanken i höstas hade dialogmöten med teknikleverantörer, politiker, myndigheter, finansmarknadens aktörer och aktörer som på olika sätt kommer att beröras av en möjlig e-krona i framtiden.

Läs mer: Redan huggsexa om e-kronan – Riksbanken nedringd av it-leverantörer

De fick in ett fyrtiotal förslag från teknikleverantörer om hur en e-krona skulle kunna utformas. Från dessa har de gått vidare med att träffa nitton bolag, allt ifrån internationella jättar som IBM och Ericsson till mindre svenska teknikbolag som Iteam (se lista).

– Det är de företag som vi bedömer att det är mest intressant att börja med. Tekniken och vilka tekniska plattformar som finns i dag och i morgon är en del vi tittat på. Vi har tittat på om de erbjuder helhetslösningar och om de motsvarar de kriterier vi ställer på skalbarhet, interoperabilitet (förmåga att prata med andra system), tillgänglighet och tillförlitlighet.

Därutöver tar Riksbanken fasta på om leverantörerna har erfarenhet av liknande arbeten, antingen från bankvärlden eller från andra centralbanker.

Innan sommaren ska Riksbanken sammanställa en intern bedömning av förslagen och därefter ta ställning till om de går vidare med någon av de här lösningarna eller andra alternativ. Därefter börjar de i så fall utarbeta en mer konkret lösning och att bygga testmiljöer.

– Vi har sagt att vi under 2018 ska ta fram ett mer konkret förslag på en värdebaserad e-krona och ett mer övergripande koncept för en registerbaserad, säger Eva Julin.

Med en registerbaserade e-krona finns pengarna lagrade centralt på konton i en databas. Med den värdebaserade finns värdet lagrat lokalt i en app eller på ett kort, och den modellen är därmed mer lik dagens system med kontanter.

Eva Julin vill inte uttala sig om de olika leverantörernas förslag i detalj.

– Men generellt kan man säga att leverantörernas förslag vittnar om att tekniken finns för de koncept på en e-krona vi tagit fram, och vi har inte fått några reaktioner på att detta inte skulle gå att göra tekniskt. Sedan måste vi ju ta oss till annan nivå, och börja bygga saker och testa.

– Vi måste också ta ställning aspekter som anonymitet, känn-din-kund-regler, penningtvättsproblematik och säkerhet. Allt det är avgörande för hur man kan bygga ett e-kronassystem.

En av de hetaste tekniktrenderna just nu är ju blockkedjetekniken och distribuerade liggare. Skulle den kunna passa i ett sådant här system?

– Det är ett flertal leverantörer som presenterat lösningar som bygger på den tekniken. Men det är svårt att uttala om sig om tekniken innan vi är färdiga med utvärderingarna. Vi tittar på alla möjligheter, det finns ingen teknik vi har exkluderat.

Niklas Arvidsson som forskar om kontanter på KTH talar om en del risker med att kontanterna långsamt försvinner från samhället – bland annat att ett samhälle måste tillåta att vissa betalningar kan göras anonymt och att det finns utsatta grupper i samhället som är mer beroende av kontanter.

Läs mer: Både kontanter och plastkort är på väg bort – så hur ska vi betala?

Vilken vikt har teknikleverantörerna lagt vid de här aspekterna?

– Det är flera som har resonerat kring det och förstår problematiken. När det gäller anonymiteten så finns ju två aspekter: Å ena sidan att förhindra brottslig verksamhet å andra sidan integriteten. Men jag tror det är väldigt svårt att ha en digital valuta som man kan garantera inte är spårbar.

– Detsamma gäller lösningar när det gäller särskilda grupper och utsatta personer, det har kommit in förslag för hur man kan arbeta med detta och anpassa e-kronor också efter dessa grupper.

Det är värt att påpeka att det ännu inte tagits något beslut om det överhuvudtaget blir någon e-krona eller inte - men har du fått någon magkänsla över vart det lutar?

– Nej, det kan jag inte säga något om, direktionen har fattat beslut om att vi ska analysera frågan och jobba vidare under 2018. I december fattar de sedan beslut om hur vi ska gå vidare.

Fakta

ACC YFL Elite Lmt
Accenture
Accumulate
Bankgirot
Cashbutler
ChromaWay/Sofitto
eCurrency
Ericsson
Fidesmo
Gisecke/Devrient Currency Technology
IBM
IOTA Foundation
Iteam
R3
Roberto Giori Company
Segella
Taler
Visa
Visigon

Källa: Riksbanken