Det var i december som regeringen beslutade att den Digitaliseringsmyndighet som det länge talats om ska vara på plats i september i år och att platsen blir Sundsvall.

Uppdraget är inriktat på digitaliseringen av offentlig sektor – att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting – och den ligger därför inte under digitaliseringsminister Peter Eriksson utan i stället under civilminister Ardalan Shekarabi som har e-fövaltningen på sitt bord.

Läs också: Omstart för svensk e-förvaltning – så ska det gå till

Digitaliseringsmyndigheten kommer också att ta över ansvaret för E-legitimationsnämndens samtliga uppgifter samt vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen.

Mellan 50 och 60 personer kommer att arbeta på den nya myndigheten de första åren.

Och det är många som känner sig manade att leda arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Totalt har 27 personer sökt tjänsten som generaldirektör för den nya myndigheten – 23 män och fyra kvinnor.

Här är hela listan: 

Anders Johansson

Anders Kylesten

Anders Romare

Andreas Gäwerth

Anna Eriksson

Annika Bränström

Björn K Johansson

Carina Arnesson

Carl-Fredrik Lidman

David Samuelsson

Dennie Roserell

Dimitrios Lyris

Fredrik Nerén

Joachim Davidsson

Joacim Trybom

Karl-Johan Nybell

Magnus Petzäll

Maja Fjaestad

Mattias Johansson

Mikael Andersson

Patrick Borén

Peder Sjölander

Per-Erik Spovmark

Stefan Hallgren

Thomas Brühl

Ulf Brömster

Ulf Hammarström