Digitalisering ute i kommunerna, landstingen och regionerna är en nödvändighet för att klara välfärden framåt konstaterar Jenny Birkestad, direktör för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sedan i oktober.

Hon pekar på hur automatisering och digitalisering måste till för att klara behovet av välfärdstjänster.

– En utmaning framåt är demografiska förändringar med fler barn och äldre som ökar behoven av välfärdstjänster. Samtidigt gör en ökad arbetskraftsbrist det tuffare för kommuner, landsting och regioner att rekrytera nya medarbetare, säger hon.

I Rekryteringsrapporten som SKL släppte nyligen har man tittat på tre olika strategier för att möta det och digitalisering är den viktigaste av de tre strategierna, konstaterar hon.

Läs också: Så ska Skatteverket få slut på det ständiga strulet

Totalt räknar man med att det går att minska rekryteringsbehoven med 180 000 personer – förlängt arbetsliv kan minska rekryteringsbehovet med 50 000, att fler jobbar mer kan minska det med 59 000 men om mest påverkan har ny teknik som kan minska behovet av rekrytering med 71 000 personer.

Samtidigt räknar SKL med att efterfrågan på välfärdstjänster ökar snabbare än intäkterna det närmaste åren och att det kommer att ligga 59 miljarder back om tre år.

Men Jenny Birkestad är inte pessimistisk – tvärtom.

– Det händer otroligt mycket just nu, säger hon.

En viktig pusselbit som är på gång är ett förslag från Kommunutredningen om lättnader i kommunallagens så kallade lokaliseringsprincip. Det skulle innebära att en kommun eller ett landsting kan träffa avtal om att vissa uppgifter kan utföras av en annan kommun eller landsting. Dagens lokaliseringsprincip sätter käppar i hjulet för den typen av samverkan genom att förbjuda kommuner att rikta sig till andra än sina egna invånare med sin verksamhet.

Förslaget ligger på regeringens bord och SKL har stora förhoppningar på att förslaget ska ge nya möjligheter till samverkan.

– Det skulle göra det lättare för större kommunerna att ta på sig färdledande roller och stötta andra kommuner. En kommun i norra Sverige som exempelvis vässar sin välfärdsteknik kan kan samarbeta kring tjänsterna med alla delar av landet. Det skulle öppna upp och driva på utvecklingen

Och även andra laghinder kan vara på väg bort. I slutet av mars ska en statlig utredning lämna förslag på lagändringar som ska främja en digital samverkande förvaltning.

– Det är en superviktig bottenplatta som jag ser fram emot och hoppas att den inte bara river hinder utan också driver på och ökar möjligheterna för digitalisering, säger Jenny Birkestad.

Samtidigt tar SKL också greppet om de viktigaste ingredienserna för att stötta digitaliseringen ute i kommunerna framhåller hon. Och det sker med stort engagemang från kommunerna.

– Det finns en otrolig vilja att göra saker tillsammans. Att skapa gemensamma förutsättningar. Titta bara på det fantastiska förvärvet av Inera, som tidigare varit landstingens bolag för gemensam infrastruktur och tjänster. Drygt 270 av de 290 kommunerna har fattat beslut i sina kommunfullmäktige och gått in som ägare.

Läs också: ”Alla måste göra sitt om digitaliseringen av skolan ska ta fart”

Hon förklarar att i digitaliseringssamarbetet är att utveckla och förvalta ramverk för interoperabilitet, referensarkitektur och utvärdera och ta fram anvisningar för tillämpning av standarder.

– En nationell digital infrastruktur är en förutsättning för att möjliggöra rätt information på rätt plats i rätt tid. När det gäller applikationer och system så behövs marknaden med sin innovationsförmåga, säger Jenny Birkestad.

Där kommer SKL:s nästa byggsten in – upphandling.

– SKL Kommentus storsatsar på kategorin digitalisering. Lagen om offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg och där finns möjligheter som dynamiska inköpssystem och innovationspartnerskap som skapar mer flexibilitet och större möjligheter att använda och samverka med marknadens aktörer.

Och det finns ett starkt sug efter gemensam kravställning konstaterar Jenny Birkestad. Som exempel pekar hon på den digitala lösning för att boka lokaler och söka bidrag som just nu upphandlas.

– SKL och Kommentus gör, tillsammans med 200 kommuner, en gemensam kravfångst som bygger på kommunernas behov och Ineras standarder och principer, säger hon.

Var är vi om tre år? 

– Då har vår samverkan med den nya Digitaliseringsmyndigheten gett tydliga resultat. Vi har tydliga, långsiktiga samverkansformer som fungerar och levererar nytta. Vi har en gemensam nationell digital infrastruktur som skapar grundläggande förutsättning för varje organisation att vässa välfärden med digitalisering, säger hon.