Stockholm är inte ensamt om att drömma om att kunna titulera sig världens smartaste stad i framtiden. London har liknande ambitioner – och har därför för första gången anställt en cdo, chief digital officer, som ska arbeta fram strategier för hur metropolen ska kunna använda alla data på ett sätt som gör att det kommer de drygt åtta miljoner invånarna i staden (och därtill alla som arbetar i staden eller turistar) till godo i form av smarta tjänster och lösningar.

Den som ska hålla i trådarna heter Theo Blackwell och han utsågs i september. I en intervju med vår brittiska systersajt Computerworld berättar Theo Blackwell om sina planer för att göra London till världens smartaste stad.

Theo Blackwell
Theo Blackwell.

– Det här är det första jobbet i sitt slag i för en engelsk stad överhuvudtaget. Vi har arbetat tätt tillsammans med andra städer och även inom London, och jag har fattat att det finns väldigt mycket entusiasm för att få saker gjorda tillsammans – och det är därför vi kallar det här ”Smarter London Together”, säger han.

Läs mer: Därför kan Stockholm bli världens första smarta stad

London väntas ha mer än 11 miljoner invånare 2050. Data- och teknikdrivna lösningar till olika offentliga tjänster ska hjälpa staden att hantera trycket.

Blackwell säger att en smartare huvudstad innebär att använda data som en grund för en innovation som ska komma Londonborna till fördel.

– Vi definierar en smart stad som något som utnyttjar kraften i data från offentliga och privata källor till fördel för Londonborna, och för människor som arbetar och besöker staden.

– Vi ska alltså använda data för att hitta lösningar och mobilisera olika delar av innovationscentra och föra dem tillsammans – fundamentalt är att vi ska göra det här kollektivt.

Blackwell säger att samarbete mellan offentliga institutioner, privata sektorn och vad han kallar ”teknikgemenskaper” kommer att bli helt avgörande för att kunna utnyttja alla data på bästa sättet och skapa ett riktigt smart London.

– Den första fasen blir att samla alla potentiella data, allt ledarskap och all kompetens och föra det tillsammans. Så i stället för att göra som tidigare, då det har funnits en tendens för smarta städer att direkt hoppa på olika pilotprojekt som ser bra ut på pappret, så ska vi skapa en grund så att alla innovationer kan skapas och modelleras så att de verkligen är till nytta för invånarna.

Läs mer: Han lägger grunden för smarta städer

Planen för det smarta London följer därför tre kritiska teman: Att utnyttja kraften i data, hitta lösningar på utmaningar och skapa möjligheter för samverkan.

– Fler öppna data-verktyg och fler applikationer till den offentliga nyttan och fler teknikjobb. Alla de här bitarna är exempel på hur vi ska mäta framgång och hur planen för ett nytt smart London fortskrider.

– Föreställ dig att använda medborgerliga data för medborgarnas bästa, och med medborgarnas bästa menar jag jobbtillväxt, men också lösningar på Londonbornas problem som dålig luftkvalitet eller bostadsbyggandet. Det finns fantastiska möjligheter där och jag tror att en del människor som är intresserade av data antingen ser det som något som körs av stora företag för deras egen fördel eller något som används av staten som tvångsmedel.

Theo Blackwell säger:

– Vi måste ha diskussioner om hur vi kan skapa tillförlitliga system för data och hur dessa kan användas transparent, och hur människor kan dra fördelar av dem.