It-branschen går för högvarv. Samtidigt blir det allt svårare att hitta personal för att bemanna uppdrag och projekt. Branschens tillväxt hämmas och många företag tvingas ta in underkonsulter, i bästa fall – i värsta fall tvingas de tacka nej till uppdrag.

Så. Vad kan göras på en marknad med resursbrist?

För bolag som erbjuder traditionell konsulting är en återkommande utmaning att så att säga få ut nya talanger på uppdrag. Större konsultorganisationer har oftast kapacitet att tillhandahålla trainee-program. Större konsultbolag har också ofta så kallat helhetsåtagande som gör det enklare att fasa in konsulter som saknar erfarenhet. Genom att ingå i ett team med erfarna kollegor kan konsulterna få hjälp att verifiera de kunskaper de erhållit under tidigare utbildning, de får en referens att addera till konsultprofilen, och de erfarna kollegorna får förhoppningsvis tillgång till ny kompetens.

Men. För mindre konsultbolag kan det vara svårt bygga traineeprogram på grund av kapacitetsbrist. Traineeprogram kräver självfallet att det finns resurser både till att bygga programmet, att leda det och förstås se till att de som genomgår det slussas vidare in i uppdrag och projekt.

Det här är en artikel från Expert Network »

En svår och många gånger frustrerande situation. Vad kan göras? Jag ska baserat på egna erfarenheter och analys av de möjligheter som erbjuds idag försöka lista några åtgärder som kan hjälpa din organisation att tackla problemet med resursbrist. 

1. Skapa nya affärsmodeller

En övergång till molntjänster med ”it på kran” skapar stora möjligheter för mindre företag att skala bättre. Där det tidigare bara var möjligt att göra affärer genom att leverera konsulter är det nu möjligt att paketera företagets samlade kunnande och erfarenheter i tjänster. Detta kräver förstås en noggrann analys av marknaden i termer av behov och hur man säkerställer en trygg och effektiv leverans. Inte minst ökar kraven på kunderna. För att leverera it som tjänst krävs tydliga kravbeskrivningar, bra och standardiserade tjänsteavtal (SLA:er) och troligen också nya roller, som till exempel ”leveransansvarig”.
Men fördelen är stor – genom att leverera it som tjänst skapas stora möjligheter att blanda erfarna och mindre erfarna konsulter i de team som står för tjänsteleverans.

It som tjänst öppnar alltså möjligheter att använda resurser som saknar lång erfarenhet, till exempel nyexaminerade resurser som saknar ett CV, men som ändå kan bidra till leveransen. En ”industrialisering” av it-leveransen skapar också tydlighet, vilket öppnar ytterligare möjligheter, till exempel att outsourca delar av leveransen.

Läs också: Se varningssignalerna innan projektet kraschar

2. Nätverka

Ibland går det helt enkelt inte att hitta rätt eller tillgängliga resurser. Men det finns många nätverk som bygger på att expertbolag går samman för att erbjuda ett samlat kunnande under ett ”paraply-bolag”. Med bra partnerskap via nätverk kan ett litet bolag erbjuda sina kunder helhetsåtagande, även om delar av intäkterna hamnar hos andra bolag inom nätverket. Den samlade effekten blir dock positiv, eftersom det många gånger primärt handlar om att hjälpa kunden.

3. Erbjud praktikplats

På en het marknad där tillgången till erfarna it-experter är begränsad kan praktikplatser vara ett intressant sätt att locka framtida konsulter till den egna verksamheten. Med lite planering och investering i tid kan en praktikplats vara första steget till en anställning. Att tänka på: se till att genomföra täta avstämningar, avsätt minst en kollega som är ansvarig för praktikanten och sträva efter att utgå från ”riktiga” arbetsuppgifter som är utmanande, men inte orealistiskt svåra.

Läs också”Så vill vi lösa kompetensbristen inom it”

4. Delta vid företagsdagar anordnade av lärosäten

Många högskolor, universitet och yrkesutbildningar anordnar ”marknadsdagar” eller motsvarande evenemang, där företag får chansen att närvara och presentera sin verksamhet. Genom att delta kan ditt företag göra ett avtryck och på så sätt kanske locka framtidens it-talanger.

På en marknad där kapacitetsbristen hotar tillväxten, trots en underliggande stor efterfrågan på it-tjänster, gäller det att vara innovativ och hitta nya vägar att växa affären.

Fakta

Befattning: Senior advisor, cloud expert
Företag: Mjukvarukraft
Linkedin: Anders Kingstedt
Twitter: @superkingis
E-post: anders.kingstedt@mjukvarukraft.se
Expertområden: Molntjänster: standardutveckling, strategi, övergripande arkitektur, terminonologi, lämplighet
Bakgrund: Ordförande i SIS molnet-kommitté (TK 542) sedan 2010, ordförande i ISO/IEC - ITU-T collaborative team ansvarig för framtagande av molnetstandarden ISO/IEC 17789 / ITU-U recommendation Y.3502. Expert anlitad av EU-kommissionen inom projektet "Cloud Standards Coordination" (CSC), fas 2. Lång praktisk erfarenheter och med eget bidrag till en standardisering inom molnet.