Vi skrev nyligen om att Microsofts partnerled funderar över hur strategin kring datacenter ser ut. Inte minst aktualiseras den frågan när två andra molnjättar, AWS och Google, ska slå rot i Sverige.

Och pratar man med AWS partner är det tydligt att det är efterlängtat. För medan Microsofts närvaro på den svenska marknaden är mer än väl förankrad sedan länge, så är AWS, sin molndominans till trots, fortfarande en ganska okänd aktör för många potentiella kunder och partner.

Men med de stundande etableringarna i Katrineholm, Västerås och Eskilstuna lär den bilden ändras ganska snabbt. Det tror i alla fall de AWS-partner vi har pratat med om vad svensk närvaro kommer att innebära.

– Jag är övertygad om att det ger stor tillväxtpotential och skapar nya möjligheter för våra kunder, säger Tony Hendrell, chef för Cloud Services på konsultbolaget Cybercom.

Läs också: It-jättarna går som tåget - och det är molnet som är bränslet

– Vi vet att våra kunder ser fram emot det. Inte minst om man tittar på våra kunder i mediesektorn, som Alma Media och MTV. Det är kunder som är verksamma på konsumentmarknaden och som vill vara nära slutanvändaren. För dem kommer nätverksfördröjningen att bli mindre när de kan finnas här istället för att behöva ha data i Irland eller Tyskland.

Tony Hendrell
Tony Hendrell.

Cybercom var ganska tidigt på AWS-tåget, och har sett intresset för molnjätten explodera. Men samtidigt räknar man med att intresset blir ännu större när bolaget finns på plats.

– Vi har varit partner till AWS sedan 2012, och hjälpt många nordiska kunder som har varit tidiga med Amazon. För våra kunder är det bra att de kommer hit. När vi får en AWS-region mycket närmare kommer medvetandet om AWS att bli mycket större, och inte minst kommer fler att se vad man faktiskt kan göra. Det är fortfarande många som inte vet vilka möjligheter som faktiskt finns med AWS publika moln. När de inte har den kompetensen behövs en partner med erfarenhet som kan hjälpa dem att digitalisera och bygga nya applikationer i molnet, säger Tony Hendrell och konstaterar att Cybercom satsar så stort det går på AWS moln just nu.

– Vi har mer än 40 certifierade AWS-arkitekter idag och skulle gärna ha fler. Kompetensbristen är det största hindret för oss, och därför har vi dragit igång Amazon Academy. Vi vet att det är svårt eftersom alla aktörer slåss om samma kompetens just nu.

Det som kanske är den viktigaste delen med AWS svenska etablering, och som alla partner vi pratat med tar upp, är givetvis att datacenter på svensk mark öppnar nya möjligheter för den offentliga sektorn.

Läs också: Guide: Kom igång med AWS - så får du ut mest av Amazons molntjänster

– Jag tror att en sak som är avgörande för deras framgång där är om de kommer överens med svenska staten om vettiga villkor. A och o inom offentlig sektor är de villkor som Kammarkollegiet har. De flesta stora aktörer har den typen av villkor med Kammarkollegiet, säger Tomas Bylund, Sverigechef på Crayon.

När det gäller de privata kunderna tror han att AWS svenska närvaro också får en positiv effekt, men den direkta påverkan är inte lika stor där.

– Jag har svårt att se att det påverkar så mycket på den privata sidan om de finns här eller inte. De är ju ganska stora där redan. Men det är så klart bra för it-branschen generellt att det händer mycket i vårt land. Det öppnar framför allt upp för nya möjligheter inom offentlig sektor, som utgör ungefär halva den svenska it-branschen. Men det kräver som sagt alltså att Amazon går den svenska staten till mötes.