Att ordet digitalisering står högt på agendan i offentlig sektor har knappast gått någon förbi. Vissa gör dock mer av det än andra.

För konsultkoncernen Time People Group, ett bolag som noterades på börsen i höstas, har de möjligheter som det offentliga Sverige ger inneburit att man har sjösatt ett dotterbolag, Crio, som enbart ska jobba med offentlig sektor. Tanken är att personalstyrkan ska utgöras av folk med erfarenhet av att jobba med it i offentlig sektor.

– Vi vill göra en satsning där man skräddarsyr en it-konsultverksamhet som ska stödja den digitalisering som pågår inom offentlig sektor, och det ska vi göra med folk som kan det, som själva har jobbat där, säger Crios vd Mikael Petrén, som själv matchar profilen väl. Bland annat har han varit chef för Digitala biblioteket på Stockholms Stadsbibliotek.

– Jag har jobbat som it-chef i 15 år. Det har verkligen varit digital omvandling i praktiken och jag har fått vara med om att göra den digitala resan. Digitaliseringen är en kraft som sköljer över allt i samhället just nu, och vi kommer att ha stort fokus på användarvänlighet. Kultur, e-hälsa och skola är tre områden som vi kommer att satsa extra mycket på.

Crio drogs igång för två år sedan, och har successivt vuxit sedan dess. Anställd nummer 17 ansluter i april, och Mikael Petrén säger att man siktar på att växa så snabbt det går, med målsättningen att alla ska ha en bakgrund inom offentlig sektor.

Har alla det?

– I princip alla. Antingen har man jobbat där själv, eller så har man gedigen konsulterfarenhet därifrån. Det är viktig erfarenhet. Många konsulter kan bli frustrerade av att jobba med de förutsättningar som råder i offentlig sektor. Hos oss finns en väldigt positiv förståelse för att det kan ta tid. Vi ser oss som ett värderingsdrivet bolag, som ska göra det bästa av skattebetalarnas pengar.

Läs också: Ingen tycks komma undan kryptokaparna – inte ens Elon Musk

Att Mikael Petrén brinner för offentlig digitalisering är tydligt. Han konstaterar också att Sverige riskerar att halka efter exempelvis våra nordiska grannar. Och det kan delvis förklaras med ett antal faktorer som gör marknaden annorlunda än den privata sektorn.

– Vi ser att Sverige har halkat efter. Det finns många faktorer som påverkar, som lagstiftning, kompetensbrist, avsaknad av en gemensam infrastruktur samt att det ibland finns brist på visioner och mål, säger han och avslutar med att nämna det han uppenbarligen brinner mest för själv: användarvänlighet.

– Det är väldigt ofta ett sändarperspektiv i offentlig sektor. Det behövs mycket bättre användarorientering. Det är det viktigaste eftersom det är så mycket som kommer med det. Det gäller att anpassa sig utifrån användarnas förutsättningar och behov. Vår vision är att göra Sverige tillgängligt för alla.

Vilka ser ni som era främsta konkurrenter?

– Det är egentligen hela it-branschen. De flesta jobbar mot offentlig sektor. Men jag har inte sett något annat bolag som är skräddarsytt för att jobba med de här frågorna på det sättet vi vill göra. Det finns så klart många duktiga konsulter, men det är lättare att vara en del av det här om man har jobbat med de utmaningarna som finns.

Läs också: Nu ska kommunerna digitaliseras – ”det finns en otrolig vilja”

En tämligen väsentlig del när man ska leverera konsulter till offentlig sektor är givetvis att vara med på de ramavtal som finns. Än så länge finns Crio inte med på något eget ramavtal, men det är en viktig del av målsättningen framöver.

– Vi har inget ramavtal i Crios namn idag. Nu handlar det mycket om att jobba tillsammans med andra aktörer. Är man ett mindre bolag måste man gå ihop ett stort antal partnerbolag. Det ställs allt mer krav på vilken kapacitet man ska ha. Det är klart att vi är beroende av ramavtal och ju mer vi har byggt upp Crio desto fler ska vi ha, säger Mikael Petrén, som inte vill lämna några exakta siffror på hur stort bolaget ska bli.

– Kundbehovet är oändligt stort de närmaste åren. Där finns det ingen begränsning. Det handlar mer om att hitta rätt kapacitet. Rekrytering är den största utmaningen.