– Jag jobbar för individen, företagen och samhället som helhet och nu är vi på väg in i en av de största strukturomvandlingarna någonsin, det måste vi få alla att inse. Det påverkar arbetsmarknaden, hur vi deltar i samhället och våra förväntningar på välfärden, säger Åsa Zetterberg, regeringens nya cdo som tidigare arbetat med digitaliseringsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hennes grunduppdrag är ”att stärka regeringens samlade förmåga att leda digitaliseringsarbetet med digitaliseringsstrategin som grund” förklarar hon.

Exakt hur det ska gå till är inte hugget i sten.

– Det här är ju en fri roll där jag kan verka mellan departementen. Och det jag nu börjar med är att synliggöra vad som faktiskt görs och vad som inte görs – och där vi kanske har anledning att ta arbetet framåt. Men mycket kommer att utmejslas vartefter.

Läs också: Sverige får en chief digital officer - utsågs av regeringen i dag

Förutsättningarna för digitalisering är goda i Sverige, konstaterar hon.

– Svenskar är generellt teknikintresserade och teknikkompetenta och vi är ett innovativt land. Så vi har goda grundförutsättningar. Vi är redan lite digiloga sådär, men nu är det dags för den andra fasen att på allvar ställa om till ett digitalt samhälle.

Det har gått drygt två veckor sedan som det officiellt meddelades att Åsa Zetterberg utsetts till regeringens cdo, men då hade hon redan smugit igång.

– Jag började i mitten av januari men gick under radarn till att börja med, säger hon.

Sedan det blev offentligt har alla hennes sociala medier och min mejlbox flödat över – ”jag har svårt att hinna med att svara på allt, så det ber jag om ursäkt för”.

Hon får fundera lite när hon ska igenom näringsdepartementets säkerhetsdörrar där man får gå igenom en dörr och sedan vänta innan nästa öppnas – men hon börjar få häng på det.

Så hur ser det ut med hennes roll som cdo – har hon fått häng på den också?

Hennes hemvist är visserligen näringsdepartementet med digitaliseringsminister Peter Eriksson som chef men hon träffar personer på alla olika departement kring digitalisering i offentlig sektor, utbildning, sociala och juridiska frågor.

– Min uppgift är att se vad det är som inte var och en kan lösa på egen hand utan där vi måste tänka och agera gemensamt och där kan jag vara något av en katalysator, säger Åsa Zetterberg.

En annan del av hennes uppgifter är att vara rådgivare och stöd i digitaliseringsfrågor internt på regeringskansliet.

Men en av de saker som hon själv trycker på är att hennes uppgift också är utåtriktad, att det handlar om att lyfta den generella medvetenheten om den stora samhällsomvandling som digitaliseringen för med sig.

Samhällets etablerade institutioner har byggts för hur samhället sett ut men nu måste vi börja ta in det i den nya tiden där betydelsen av geografiska försvinner eller förändras, möten sker på andra sätt än tidigare, erbjudanden kommer att se ut på andra sätt konstaterar Åsa Zetterberg.

Läs också: Londons första digitalboss ska göra metropolen till världens smartaste stad

– Så frågan är hur vi ställer om det befintliga? Det som fungerat i en annan kontext, i en annan värld. Det är en stor spängkraft i det.

Att stoppa utvecklingen är inget alternativ konstaterar hon.

– Det vi måste se till är att digitaliseringen också leder till ett hållbart samhälle för både individer och näringsliv. Och för att få till en bra samhällsutveckling är det inte tekniken som är utmaningen.  Däremot kan vi inte bara lämna över det till dem som skriver algoritmerna och är tekniskt kunniga utan vi måste se till att de arbetar tillsammans med dem som har kompetensen inom olika områden för det här är en kraft som måste tas om hand av fler. Vi behöver få med människor på den förändring som sker och det kommer att krävas ett modigt ledarskap för att ställa om.

Just kompetensfrågorna ser hon som en nyckel i hela digitaliseringsarbeten.

– Vi har en brist på it-kompetens, både spets och generellt. Vi behöver också förändringsledning för en digital kontext. Och kan vi få bukt med det gör det att vi kan växla ut i nästa steg när vi tar oss an annat. Så det är synnerligen viktigt, säger hon.

Och här passar hon också på att synliggöra precis som hon utlovat och påpekar att det finns flera initiativ från regeringen – bland annat har den uppdragit åt Vinnova att ta fram korta specialistkurser för livslångt lärande och regeringens Digitaliseringsråd kommer också snart med förslag och rekommendationer.

Tricket är att inte bara stirra sig blind på ren it-kompetens utan att se till att blanda kompetenser enligt Åsa Zetterberg.

– Om vi kan göra det bra så är det avgörande för hur vi lyckas som nation.

Det finns många aktörer för att på olika sätt driva digitalisering framåt – för en utomstående är det rörigt: en intern statssekreterargrupp på regeringskansliet, Digitaliseringsrådet, E-hälsomyndigheten och snart en Digitaliseringsmyndighet också.

Hur hanterar man alla dessa olika kockar?

I grunden är det positivt att så många är inblandade tycker Åsa Zetterberg. Hon poängterar att det är väldigt viktigt och glädjande att utvecklingen drivs lokalt och regionalt, inom näringslivet och akademin och av det civila samhället, utöver det som sker utifrån regeringens initiativ och inom myndigheter.

Läs också: Nu ska kommunerna digitaliseras – ”det finns en otrolig vilja”

– Det här är komplex materia – så är det. Och det är varken möjligt eller ens önskvärt att ha fullständig kontroll. Det är viktigt att utgå från de verkliga behoven, jobba nära användarna och därför tror jag också på ett starkt ”underifrånperspektiv”, det är bra med ett distribuerat ansvar och driv, säger hon.

Trots allt är det hyfsad ordning och reda även om det tar tid att identifiera och agera på de mest prioriterade frågorna som går på tvärs mellan de olika aktörerna.

– Det ska nog gå att genomdriva på ett klokt sätt. Vi ska bara se till att få ut vår gemensamma kraft lite bättre, säger Åsa Zetterberg.