Man kan naturligtvis ha olika krav på sin arbetsgivare, men förutsatt att man vill jobba på ett modernt och dynamiskt företag där ledningen bryr sig om medarbetarna så finns det en del saker att ha koll på. Förutom dumma beslut i största allmänhet.

Här bjuder CIO.com på en checklista för att avgöra om din arbetsgivare håller måttet. Om du kan bocka av alla punkterna så mår du troligtvis ganska bra på jobbet.

1. Du får reda på målen

Att inte upplysa medarbetare om vilka mål som gäller för arbetet är ett säkert sätt att sänka moralen. Det gäller både mål i stort och på en mer detaljerad nivå som påverkar dig som individ. De flesta mår bra av att känna att de bidrar till gemensamma mål.


2. Du får de verktyg du behöver

En it-medarbetare som inte har ändamålsenliga verktyg kommer sannolikt att prestera dåligt. Och kanske även att må dåligt. I dagsläget är bra verktyg ofta synonymt med lösningar för automatisering. De kanske inte är så enkla att införa i alla lägen, men om man inte har attityden att försöka är något fel.

Läs också: Här är it-yrkena som är hetast på marknaden

3. Du får veta hur det går

Ett sätt att faktiskt veta hur det går på jobbet, så väl för hela företaget och för teamet, som för individen, är att ha bra nyckeltal, så kallade kpi:er. Det är också viktigt att ha nyckeltal som belyser både företagets affärer i stort och olika it-funktioner. Om sådana finns kommer diskussioner att bli mer faktabaserade.

Icke att förglömma är en variant av nyckeltal som kallas riskindikatorer (kri, key risk indicators).

4. Man har koll på utbrändhet

Att jobba hårt kan absolut vara en moralhöjare, men inte att jobba för hårt. På sunda företag har både chefer och enskilda medarbetare koll på tecken på utbrändhet. Och man ser till att fira små framgångar ofta, vilket kan bidra till att orken räcker längre. Om de anställda upplever att det hela tiden lastas på med orimliga krav så kommer en del av dem att tröttna.

Att realistiska tidsplaner bidrar positivt är självklart.

5. Cheferna undviker detaljstyrning

Visst vill man att chefer ska engagera sig i de projekt de leder. Men inte att de ska lägga sig i detaljer som sköts bäst av de enskilda medarbetarna, inte ens om cheferna fattar sunda beslut. Om team ska kunna kallas autonoma måste de få en chans att själva lösa sina problem, åtminstone till en viss gräns.

Läs också: It-proffsen vobbar mer än andra

6. Du uppmanas att bredda och fördjupa dina kunskaper

Ibland måste man jobba med gammal teknik, men om det går är det ofta roligare att lära sig nya saker, så väl vad gäller tekniska lösningar, som arbetssätt och metoder. Och i dagens snabbt föränderliga it-värld finns alla möjligheter att verkligen dra nytta av nya lösningar.

7. Man lyssnar på externa bedömare

Chefer i it-sammanhang är ofta väldigt nära de tekniska lösningarna, vilket kan göra det svårt att lyfta blicken och lyssna på utomståendes synpunkter. Det kan innebära att man missar saker som någon med en fräsch blick ser.

Ett sätt att lösa det här problemet är att schemalägga sådan input på något sätt. Och det skadar inte att tillämpa de tankarna även för den enskilde medarbetaren.