Nu föreslår regeringens utredare att skärpa straffen för piratkopiering genom att införa möjligheten att döma personer till upp till sex års fängelse för ”grovt upphovsrättsbrott”. Åtgärden motiveras med att ”upphovsrätt [...] har stor betydelse för kulturlivet, näringslivet och samhället i stort”. Man upprepar genom utredning hur viktig upphovsrätten är för kreativa personers ekonomiska möjligheter och hur farligt det är att det idag delas mer kultur än någonsin förr.

Tyvärr är detta premisser som aldrig utreds. Detta trots att ett uttalat syfte för utredningen är att ”ge bättre förutsättningar för kulturell utveckling och företagande”. Man skulle kunna tro att man då borde titta på vad som faktiskt ger sådana förutsättningar, istället för att anta det man ska undersöka. Tyvärr är detta precis så som vår kulturpolitik fungerat genom hela den digitala tidsåldern. EU-kommissionen beställde en utredning av effekterna deras föreslagna expansion av upphovsrätten till nyheternas område, men när utredningen kom fram till ”fel” slutsatser valde man att försöka tysta den. Tidigare har man också försökt gömma undan en av sina utredningar som visade att upphovsrättsintrången inte påverkat försäljning av kulturella varor negativt.

Läs också: Kravbrev stoppar pirater – så många slutar ladda ned

Det finns en hel del forskning på upphovsrättens betydelse för ”kulturlivet, näringslivet och samhället i stort”, som utredningen kanske borde tagit fasta på. När fildelningssidan Megaupload stängdes ned försämrades till exempel filmskapares möjligheter – utom för de allra största producenterna. Andra forskare menar att fildelningen har en viss effekt på möjligheten att sälja filmer – men marginell. Ytterligare andra pekar på att fildelning innebär förändrade möjligheter för kulturproduktion, men inte försämrade. Detta är bara en handfull exempel, men vad de visar är att synen på upphovsrättens vikt för kulturellt skapande knappast är samstämmig i forskarvärlden.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon säger i samband med utredningens presentation att piratkopieringen ”får stora konsekvenser för hela samhället”. Vi i Piratpartiet håller helt med Fritzon – piratkopieringen har lett till ett bättre samhälle. Idag har fler människor tillgång till ett mer varierat utbud av kultur och kunskap än någonsin förr. Det är bra för vår demokrati med större tillgång till information, det är bra för vårt samhälle med en mångfald i kulturen och det är bra för vår vetenskapliga utveckling att kunskap sprids.

Tyvärr är inte Fritzon ensam om sin syn på kulturdelning. Vår förra justitieminister sade i samband med att utredningen sjösattes förra året att ”stöld är stöld” – en klyscha i upphovsrättssammanhang som inte blivit sannare för att den upprepats till leda. Amerikanska domstolar har så tröttnat på detta – direkt felaktiga – resonemang att man bannlyst jämförelser mellan upphovsrättsintrång och stöld från rättsförfaranden.
Att dela kultur och kunskap med varandra är inte stöld, det är en välgärning. Sharing is caring!

Magnus Andersson, partiledare Piratpartiet