Advania tog hem Bibelbältet

Efter att Advania tagit hem den omtvistade affären med Stockholm skolor har man nu vunnit en ny stor kommunal affär. Den här gången är det Jönköpings kommun som har tecknat ett fyraårsavtal, uppskattningsvis värt 130 miljoner kronor, med Advania som ska leverera både produkter och tjänster till kommunen samt några kommunala bolag.

Enligt kommunen hade Advania det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i den upphandlingsstrid som stod mot Atea, Dustin, Techster och Nässjöbaserade System Technologies.

– Detta är ytterligare en fjäder i hatten för Advania och ligger helt i linje med vår strategiska satsning inom offentlig sektor. Vi tar oss an uppgiften med tillförsikt. Att avtalet är omfattande och omspänner flera områden passar oss mycket bra, då vår styrka ligger i vårt totala erbjudande, säger Advanias vd Tomas Wanselius och utvecklar:

– Vår målsättning är att utgöra en komplett partner till Jönköpings kommun och leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet genom hela värdekedjan, baserat på erfarenhet och kompetens inom både hårdvara, licenser, tjänster och pedagogik.

– Jönköpings kommun bedriver ett omfattande utvecklings- och effektiviseringsarbete inom flertalet områden. Däribland förskola och skola, samt omsorgen, men också inom administrationen och de tekniska verksamheterna. Vi ser fram emot att tillsammans med Advania serva kommunens olika verksamheter med bra datorer, kringutrustning och tjänster. Vår bedömning är att Advania är en kompetent partner och leverantör som är lämplig för att säkerställa att vi når uppsatta mål, säger Sylve Gunnarsson, upphandlare på Jönköpings kommun.

Tieto lägger schema i molnet

Konsultbolaget Tieto har lierat sig med Göteborgsbaserade Timeedit, som levererar schemaläggningslösningar på den nordiska marknaden. Samarbetet riktar sig främst mot skolor som ska kunna köpa en helhetslösning för administration, schemaläggning, frånvarohantering och tjänsteplanering i molnet.

– Idag kan det fortfarande vara lättare att boka hotellrum på Fiji än att schemalägga idrottshallen som ligger fem minuter bort. Och det är ofta ett enormt jobb att hitta en lucka som passar olika elever med olika scheman. Det blir en väsentlig effektiviseringsökning när man istället kan gå in i ett system och söka efter en tid som passar alla. En process som tidigare kunde ta flera dagar går med Timeedit på några minuter, säger Johan Blomdahl, vd på Timeedit.

– Vi är mycket nöjda över samarbetet med Timeedit som blir ett viktigt tillskott till vårt ekosystem av innovativa tjänster för skolsektorn. Det är en modern lösning som går att anpassa smidigt för olika individer och ändamål, vilket är en nyckel till effektiv planering och administration. Målsättningen är att tillsammans med våra partners kunna förbättra vardagen för våra kunder, säger Carina Wiman, partneransvarig inom skolsektorn på Tieto.

Zetup kliver in på Kicks

Skönhetskedjan Kicks har tecknat ett femårsavtal med Zetup, som ska utveckla verksamhetskritisk it för Kicks 250 butiker och e-handel i Norden. En helt ny miljö har implementerats bestående av service desk, arbetsplats, infrastruktur och applikationsdrift för kundens verksamhetskritiska applikationer.

– Vi ser fram emot ett samarbete med Zetup där vi tillsammans ska utveckla och implementera en skräddarsydd och driftsäker it-miljö. Vår målsättning var att hitta en leverantör som passar oss både när det gäller flexibilitet och storlek. Andra viktiga komponenter som Zetup erbjuder är de befintliga standardiserade plattformarna för server- och klientinfrastruktur samt att de har rutiner för att säkerställa driftleveransen, säger Magnus Rodén, operations manager på Kicks.

Consid blir verktyg för Gnosjöandan

Det Jönköpingsbaserade konsultföretaget Consid har ingått ett avtal med det Gnosjöbaserade familjeföretaget Göhlins Verktyg & Maskin, för vilket man ska implementera ett nytt pim-system. Samarbetet ska på sikt möjliggöra Göhlins storsatsning inom e-handel.

Under 2017 genomförde Consid en förstudie som nu mynnat ut i valet att implementera konsultbolagets egna pim-system, Gryphon PIM. Från Considhåll ses affären som ett strategiskt viktigt projekt eftersom det stärker den lokala leveransen i Värnamo och Ljungby.

– Det är otroligt kul att få hjälpa Göhlins på deras digitaliseringsresa. När Göhlins nu informationsberikar sina produkter via ett pim-system kommer det addera en helt ny dynamik till webbplatsen, en av deras viktigaste säljkanaler, vilket ökar användarupplevelsen avsevärt, säger Johan Andersson, projektledare på Consid.

Pantslant till Unit4

Efter en upphandling har Returpack, mer känt som Pantamera, valt affärssystemet Unit4 Business World. Med det nya systemet ska man automatisera och digitalisera ekonomiprocesserna och på så sätt frigöra tid för ekonomifunktionen att stödja övriga i organisationen med ekonomiuppföljning och inköp.

– Vi är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det är vår uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led: sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar. Det är därför viktigt att vi ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet, våra logistiklösningar och våra samarbeten för att öka tillgängligheten och därmed återvinningen. Med ett effektivt system som Unit4 Business World får vi effektivare ekonomiska processer och kan därmed förvalta våra resurser på ett bättre sätt, säger Lena Jessen, adminisitrativ chef på Returpack.

Addnodetrio ritas in på kartan

De tre Addnodeföretagen Adtollo, Sokigo och Symetri ska tillsammans ta fram en lösning för kommunal hantering av mätning, beräkning och kartering, MBK. Den nya produkten Topodirekt bygger på Topocad från Adtollo som klient, Sokigos ISM-lösning och Symetris geodatakunskaper i databaser.

Lösningen ska hantera MBK-funktioner för svenska kommuner. MBK är en grundförutsättning för att en kommun ska kunna hantera sin egen karta och från den producera produkter som nybyggnadskartor, grundkartor, utsättningsskisser, situationsplaner och för den övriga verksamheten som bygger på en karta som geografiska informationssystem.

– Våra tre företag har länge arbetat mot den kommunala svenska marknaden och våra olika system används inom ett stort antal kommuner, drygt hälften av dem. I det här samarbetet arbetar vi alla tre tätt tillsammans för att skapa marknadens absolut bästa MBK-system som dessutom har stöd för en fortsatt verksamhet inom kommunen, säger Tomas Sandström, affärsenhetschef på Adtollo.