EU tar strid mot it-jättar och integritetskämpar genom att förbereda lagstiftning som ska tvinga företag att lämna över användares personliga data även om de lagras utanför unionen.

Att EU velat göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att komma åt digitalt bevismaterial som lagras i något av de 28 medlemsländerna är känt sedan tidigare, men enligt två källor med insyn i frågan vill man nu alltså öka omfattningen, rapporterar Reuters. 

Samtidigt som EU skärper tonen så pågår en strid mellan USA och Microsoft där de amerikanska myndigheterna vill få ut e-post som ligger lagrad på Irland i samband med en utredning kring narkotikasmuggling.

2014 förklarade EU-kommissionen i samband med den striden att ”extraterritoriell tillämpning av utländska lagar (och order till företag baserade på det)... kan strida mot internationell rätt” – så EU har tydligt ändrat sin position.

Läs också: Seger för amerikansk polis – Google kan lämna ut data lagrad utomlands

EU:s rättskommissionär Vera Jourova säger till Reuters att de metoder som finns i dag för att komma åt bevismaterial i andra länder är ”mycket långsamma och ineffektiva” och att myndigheterna måste bli snabbare än brottslingarna. Hon säger också att lagen bör tillämpas för brott som har ett minimistraff på tre år så att allvarliga brott som knarkhandel och terrorism täcks in, men diskussionerna kring lagens utformning pågår fortfarande.

Från brottsbekämpande myndigheters sida framhålls vikten av att kunna komma åt brottslingar i en digital era när data kan lagras var som helst i världen. Men grupper som slåss för den personliga integriteten anser att när regeringar utsträcker sin makt utanför sina gränser så riskerar det att undergräva den enskildes rättigheter. Och de stora it-företagen som Microsoft, Apple och IBM ser det som ett slag mot kundernas förtroende för molntjänster.