Det har gått över tre år sedan EU-domstolen slog fast ”rätten att bli glömd” – där sökmotorer åläggs att gömma undan irrelevanta resultat som riskerar att skada den som omnämns.

I veckan släppte Google sin årliga Transparency report och av dem framgår att det mellan maj 2014 och februari i år kommit in 654 000 förfrågningar som gäller över 2,4 miljoner länkar. Av dem har 43 procent, alltså en dryg miljon, länkar också tagits bort ur sökningarna.

För som Google framhåller i ett blogginlägg så är det inte självklart att allt ska tas bort bara någon ber om det utan det företag som står bakom sökmotorn måste avgöra om informationen verkligen är ”felaktig, otillräcklig, irrelevant eller överdriven”.

Läs också: Datainspektionen efter Google-granskning: Rätten att bli glömd kan gälla globalt

Svenskar står för 2,9 procent av de förfrågningarna som Google fått – och det har handlat om drygt 68 000 länkar. Det innebär att Sverige är det åttonde mest aktiva EU-landet, I topp ligger Frankrike, Tyskland och Storbritannien som tillsammans står för 51 procent av de länkar som Google ombetts gömma undan.

Och 1 000 enskilda förfrågningar står för 15 procent av länkarna och det pekar mot att det vuxit fram en småskalig industri som erbjuder sig att hjälpa till just med den här typen av förfrågningar, skriver nyhetssajten Gizmodo. 

Privatpersoner dominerar med 89 procent av länkarna. I övrigt handlar det om exempelvis förfrågningar från företag, politiker och kändisar.

Informationen i de länkar som man vill ha bort är i första hand ”professionell” enligt Google, utan att närmare beskriva vad det innebär. Det rör sig om nästan en fjärdedel av förfrågningarna.

På andra plats kommer något som kallas diverse, där hamnar en dryg femtedel av förfrågningarna. Förfrågningar som gäller borttagande av information som är relaterade till brott ligger på åtta procent.